Ogólnopolski program edukacji przyrodniczej – „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

10 marca 2023 05:32 2023 Wersja do druku

Wkrótce szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z całej Polski będą mogły skorzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymają dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.


Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej przez WFOŚiGW, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania. Wierzymy, że nauka w nowoczesnych ekopracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowisko – tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zgodnie z harmonogramem konkursu, najpóźniej do końca maja 2023 r. z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze. Na terenie każdego powiatu w całej Polsce powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł. Łącznie zostanie utworzonych 760 ekopracowni.

Red.