Straty wojenne w przyrodzie – Wspólny apel polsko-ukraiński

10 marca 2023 05:31 2023 Wersja do druku

Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, oraz Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, przedstawili wyniki raportu dot. wpływu działań wojennych na środowisko przyrodnicze w Ukrainie. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2023 r. w Warszawie w przededniu rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. Agresja ta spowodowała śmierć tysięcy ofiar cywilnych, wewnętrzne przesiedlenia oraz emigrację ponad 13 mln osób. Pociągnęła za sobą również ogromne straty materialne, obejmujące zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury. Kolejną „cichą ofiarą” wojny stało się środowisko przyrodnicze Ukrainy.


Obecnie zagrożonych jest ok. 160 obszarów Sieci Emerald (paneuropejska ekologiczna sieć obszarów chronionych o szczególnym znaczeniu) o powierzchni 2,9 mln ha, 14 obszarów Ramsar (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego) o powierzchni nieco mniejszej niż 400 tys. ha, cztery rezerwaty biosfery.

Eksperci ukraińskiej Państwowej Inspekcji Środowiska oszacowali szkody środowiskowe o dużej skali, które mają negatywny wpływ na środowisko nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. Dotknęły one naturalne ekosystemy, siedliska i krajobrazy Ukrainy. Obecnie konfliktem objęte jest 20% wszystkich obszarów ochrony przyrody Ukrainy, a więc blisko milion hektarów obszarów chronionych uległo skutkom wojny – powiedziała wiceminister.

Podczas konferencji ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, podsumował straty wojenne Ukrainy w obszarze środowiskowym i podziękował Polsce za udzielone wsparcie.

Wiceminister Małgorzata Golińska oraz Ambasador Wasyl Zwarycz zaapelowali do organizacji międzynarodowych o wykluczenie Rosji ze swoich gremiów do czasu zaprzestania zbrodniczej agresji na Ukrainę i wycofania wojsk.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę LP i Polskie Parki Narodowe w wyrazie solidarności przeprowadziły szereg działań pomocowych. Przekazały Ukrainie specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt o łącznej wartości 9 mln zł. W swoich ośrodkach przyjęły również uchodźców wojennych z Ukrainy.

Red.

 

Fot. www.gov.pl