Zwalczanie czeremchy amerykańskiej – Seminarium Naukowo-Szkoleniowe

10 listopada 2022 08:04 2022 Wersja do druku

W Nadleśnictwie Podanin (RDLP w Pile) 6 i 7 września odbyło się Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych”. Wzięło w nim udział 80 osób żywo zainteresowanych tematem inwazyjnego gatunku. Organizatorami wydarzenia byli pracownicy Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, RDLP w Pile i Nadleśnictwa Podanin. Organizacja Seminarium była podyktowana chęcią podsumowania badań prowadzonych przez pracowników Katedry Hodowli Lasu UPP w ramach tematu zleconego przez PGL LP pt. „Opracowanie sposobów zwalczania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych” oraz projektu realizowanego przez Nadleśnictwo Podanin „Ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej – inwazyjnego gatunku obcego” w ramach wielkoobszarowego zwalczania czeremchy amerykańskiej w kompleksie leśnym Sułaszewo. Podczas konferencji można było wziąć udział w sesji referatowej oraz terenowej, prowadzonej w kompleksie leśnym Sułaszewo.


Podczas sesji wygłoszono dziewięć referatów. Cztery związane były ściśle z wynikami badań odpowiadającymi na potrzeby gospodarki leśnej, a pozostałe wystąpienia zawierały wyniki badań wstępnych związanych z ograniczaniem czeremchy.

Seminarium było nie tylko okazją do prezentacji wyników dotychczasowych eksperymentów, lecz także do nawiązania dyskusji i wymiany doświadczeń. Wyniki dyskusji prowadzą do wniosku, że działania związane ze zwalczaniem czeremchy amerykańskiej, prowadzone w różnych drzewostanach
i w różnych miejscach naszego kraju, powinny opierać się na konsekwentnym stosowaniu sześciu zasad: odpowiedzialności, higieny lasu, konsekwentnego działania, determinacji, cierpliwości, elastycznego podejścia. Mamy nadzieję, że do realizacji zadań związanych z ograniczaniem występowania gatunków inwazyjnych nie zabraknie niezbędnych środków, zarówno tych materialnych (herbicydy i pieniądze), jak i niematerialnych (siły roboczej oraz wsparcia organów decyzyjnych). „Las Polski” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Organizatorzy Seminarium, Red.

Fot. Marcelina Talaśka