IBL uczy i bawi – Piknik w ramach festiwalu

10 listopada 2022 07:29 2022 Wersja do druku

W ramach 26. Festiwalu Nauki 2022 Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował piknik rodzinny pt. „Ekosystemy leśne – klęski i żywioły”. Został on w tym roku poszerzony, o zrealizowany we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – PIB, V Bieg pt. „Naukowcy na start”.


W ramach spotkania festiwalowego odbyły się wycieczki po lesie wraz z edukatorami oraz konkursy dla dzieci i dorosłych. W trakcie przeprowadzonych gier terenowych i quizów młodzież szkolna mogła sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą, a przejście leśną ścieżką edukacyjną wraz z leśnikami pozwoliło na poznanie przyrody podwarszawskich lasów. Każda kolejna edycja Warszawskiego Festiwalu Nauki odbywa się także w pomieszczeniach Instytutu, gdzie prowadzone są lekcje warsztatowe dla młodzieży szkolnej.

Podczas pikniku wystawione zostało specjalne stoisko, na którym najmłodsi uczestnicy byli odpytywani ze znajomości skutków działalności czterech żywiołów w lasach. Zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy pikniku mogli znaleźć na stoisku coś dla siebie: przyporządkować liść drzewa do odpowiedniego gatunku lub poznać kształt tropów zwierząt.

Można było także porozmawiać z edukatorami z zespołu projektowego o zagrożeniach dla lasu wynikających z działalności żywiołów. Zaprezentowana została na ten temat także wystawa fotograficzna, która cieszyła się uznaniem uczestników pikniku.

Odbiorcy o zainteresowaniach entomologicznych mogli liczyć na przyjrzenie się bliżej małym stworzeniom zamieszkującym las. A dla tych, którzy lubią większe zwierzęta – zaprezentowano specjalne modele w rozmiarze XXL, wykonane w ramach projektu „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i roz-budowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”.

W ramach tego projektu można było poznać ofertę zajęć edukacyjnych, prowadzonych w IBL, w tym także zajęcia z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości).

Współorganizatorem spotkania było Nadleśnictwo Chojnów (RDLP w Warszawie).

Piknik został połączony z V Biegiem Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start”.

Celem tej cyklicznej imprezy jest promowanie kultury fizycznej i korzystanie z tej formy rekreacji w lasach. Bieg główny został dedykowany pracownikom jednostek naukowych i instytutów badawczych oraz studentom z kół naukowych.

Wirginia Duranowska, Red.

Fot. Arch. IBL