Zmiany w polowaniach? – Projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska

17 sierpnia 2022 04:24 2022 Wersja do druku

Myśliwi podczas polowań będą mogli korzystać z krótkiej broni palnej – wynika z projektu rozporządzenia MKiŚ. Będzie można też polować z noktowizją m.in. na lisy.


Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) 24 czerwca opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (www.legislacja.rcl.gov.pl).

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano m.in. rozszerzenie katalogu broni palnej, jaka może być wykorzystywana do wykonywania polowania, o krótką broń palną (pistolety lub rewolwery) z przeznaczeniem do dobijania postrzałków (rannego zwierzęcia w gwarze myśliwskiej) oraz uśmiercania drapieżników schwytanych w tzw. pułapki żywołowne.

Zaproponowana zmiana ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa myśliwych i używanych do polowania psów myśliwskich przy wykonywaniu czynności dostrzeliwania rannej zwierzyny. Ranna zwierzyna co do zasady uchodzi w trudno dostępne, porośnięte gęstą roślinnością miejsca, w których operowanie długą myśliwską bronią palną jest utrudnione – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Odnośnie pułapek zwrócono uwagę, że aktualnie używana do polowania myśliwska broń palna dysponuje energią kinetyczną wystrzeliwanych z niej pocisków znacznie przewyższającą potrzeby związane ze skutecznym uśmierceniem schwytanych w pułapki drapieżników, co dodatkowo powoduje ryzyko rykoszetów spowodowanych brakiem możliwości wytracenia energii kinetycznej pocisku w celu.

Autorzy projektu zwracają uwagę, że stosowanie przez myśliwych broni krótkiej dopuszczalne jest w wielu krajach europejskich.

Nowe przepisy pozwolą ponadto wykorzystywać termowizyjne i noktowizyjne urządzenia celownicze przy polowaniu na drapieżniki. Takiego sprzętu będzie można też używać, polując nocą na inwazyjne gatunki obce. Ma to pomóc w walce ze wścieklizną.

Proponowane prawo pozwoli również na indywidualne polowania na zające przy pomocy ptaków łowczych. Zaproponowana zmiana stanowi odpowiedź na zgłaszane od wielu lat postulaty sokolników.

PAP, Red.