Na pomoc nockom, mopkom i podkowcom – NFOŚiGW wspiera ochronę nietoperzy

20 czerwca 2022 05:22 2022 Wersja do druku

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” otrzyma ponad 7 mln zł z NFOŚiGW na projekt LIFE pn. „PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, którego polskim współbeneficjentem jest DGLP. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 21 mln zł. W realizację włączą się także: rumuńskie Stowarzyszenie Centrum Badań i Ochrony Nietoperzy, czeskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy oraz słowackie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Realizacja inwestycji potrwa do września 2026 roku. Umowa współfinansowania zawarta została 10 maja br.


Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu ochrony dziewięciu zagrożonych gatunków nietoperzy w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, podkreśla, że: – Program LIFE to wyjątkowy mechanizm pomagający polskim podmiotom przygotować wnioski, skutecznie konkurujące z aplikacjami składanymi z całej Europy. LIFE pozwala realizować ambitne projekty na rzecz środowiska i klimatu, chroniące i wspierające nasze naturalne dziedzictwo. Co ważne NFOŚiGW pomaga w tym, zarówno udostępniając swoje środki, co czyni dostępny poziom dofinansowania szczególnie atrakcyjnym, jak i dzieląc się ekspercką wiedzą, bezcenną zwłaszcza dla partnerów stawiających pierwsze kroki w ekologicznych projektach międzynarodowych.

– Dzika natura nie zna granic, dobrze by, jak to ma miejsce w omawianym projekcie, nie znała ich także nasza pomoc niesiona zwierzętom w potrzebie. Wspólna, transgraniczna inicjatywa „PODKOWIEC PLUS” pozwoli na zabezpieczenie stanowisk o dużym znaczeniu dla najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy, proaktywną ochronę oraz rozszerzenie wsparcia instytucjonalnego w tym zakresie – wyjaśnia ideę projektu
Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Wynikiem realizacji projektu będzie: poprawa stanu schronień rozrodczych – powstanie 10 wież dla nietoperzy, zwiększenie liczby zimowisk nietoperzy poprzez budowę 5 hibernakulów, polepszenie stanu żerowisk poprzez budowę 3 stawów, stworzenie 100 optymalnych schronień i zwiększenie bezpieczeństwa lokalnych populacji nietoperzy, rozrost populacji podkowca małego i nocka orzęsionego o 10%. Dodatkowo przeprowadzony zostanie monitoring 108 dotychczasowych schronień nietoperzy znajdujących się na obszarze projektu.

Kluczowym partnerem projektu jest DGLP. Lasy Państwowe będą uczestniczyć w zarządzaniu i udostępnianiu terenu pod inwestycje, spocznie na nich także odpowiedzialność za konstrukcje wież i sztucznych zimowisk, zapewnienie warunków technicznych prac, wprowadzanie zapisów do pul, pomoc w działaniach informacyjnych, przygotowanie warsztatów i konferencji. Po zakończeniu projektu DGLP przejmą utrzymanie infrastruktury posadowionej na terenach Skarbu Państwa w zarządzie DGLP.

Projekt obejmuje także szereg aktywności o charakterze edukacyjno-komunikacyjnym, w tym co najmniej 10 działań podjętych w ramach małych grantów przez społeczności lokalne, stworzenie 3 podręczników dla grup zawodowych, przeprowadzenie 3 typów warsztatów dla wybranych grup odbiorców, stworzenie pięciojęzycznej strony internetowej na temat ochrony nietoperzy. Informacje na temat projektu dotrą do 3 mln osób, 20 tys. osób weźmie również udział w wydarzeniach, na których promowany będzie projekt; odbędzie się 10 prezentacji na krajowych i międzynarodowych sympozjach.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją Programu Ochrony Podkowca Małego w Polsce, realizowanego przez Towarzystwo „pro Natura” od 1996 r., który doprowadził do zabezpieczenia stanu i wzrostu populacji podkowca małego z poziomu szacowanego oficjalnie na 100 osobników – około 20 lat temu – do prawie 14 tys. osobników obecnie.

Red.

 

Fot. adobe.stock