Spotkanie polsko-fińskie – Wspólne wątpliwości

27 kwietnia 2022 04:54 2022 Wersja do druku

– Zakończyliśmy prace nad wspólnym listem państw do Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania nowej strategii leśnej. Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować za to, że Finlandia znalazła się wśród 12 krajów popierających inicjatywę wspólnego wyrażenia wątpliwości do obecnych unijnych działań – powiedział wiceminister Edward Siarka podczas wideokonferencji z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii Jukka Ihanusem. Było to kolejne spotkanie dotyczące unijnej polityki leśnej i klimatycznej.


W Finlandii lasy zajmują 75% powierzchni, co daje jej pierwsze miejsce pod względem lesistości wśród krajów należących do UE. Większość państw członkowskich zgłasza poważne zastrzeżenia co do podziału celów krajowych w zakresie pochłaniania CO2.

Chcemy wspólnie podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uwzględniając gospodarczą funkcję lasów. Chcemy zintensyfikować promocję produktów z drewna w wielu gałęziach gospodarki z uwagi na ekologiczny i odnawialny charakter surowca drzewnego – zaznaczył wiceminister Siarka.

Finlandia i Polska zgodnie podkreślają, że zrównoważona gospodarka leśna powinna opierać się przede wszystkim na lokalnych uwarunkowaniach, charakterystycznych dla danego obszaru, i pozostawać w gestii poszczególnych państw członkowskich UE.

Red.