Plan dla Puszczy – Poczekamy do 2023 roku

18 listopada 2021 15:03 2021 Wersja do druku

Na początku 2023 r. powinien zostać przyjęty zintegrowany plan zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. Dokument ma zostać przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska.


Białowieski Park Narodowy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku. Wpis rozszerzono w 1992 r. o białoruską część Puszczy Białowieskiej, tworząc jeden obiekt trans-graniczny. W 2014 r. Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest został rozszerzony o lasy zarządzane przez trzy nadleśnictwa Lasów Państwowych: Białowieża, Browsk i Hajnówka.

Zgodnie z wytycznymi każdy obszar UNESCO powinien mieć plan zarządzania. Niestety przy złożeniu wniosku renominacyjnego taki plan nie został opracowany.

– Pierwsze prace polegające na rozpoczęciu procesu tworzenia planu zarządzania rozpoczął śp. prof. Jan Szyszko. Niestety z przyczyn niezależnych prace te znacząco się przedłużyły. Od początku, kiedy objąłem stanowisko wiceministra w MKiŚ, zobowiązałem się, że ruszamy z pracami nad przygotowaniem odpowiednich wymaganych dokumentów dla Puszczy Białowieskiej. Przede wszystkim chodziło o zatwierdzenie nowego aneksu do pul dla Nadleśnictwa Białowieża, ponieważ sposób zatwierdzenia poprzednio został zakwestionowany przez TSUE (w 2018 roku). Teraz jest czas na przygotowanie zintegrowanego planu dla Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest, którego wymaga UNESCO – powiedział wiceszef resortu klimatu i środowiska Edward Siarka.

Na początku marca 2021 r. podpisane zostały nowe aneksy do pul dla nadleśnictw Browsk i Białowieża. Dokumenty te były konsultowane z Komisją Europejską i UNESCO. Ministerstwo podkreśla, że przyjęte aneksy są zgodne zarówno z zasadami wynikającymi z planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, jak i zasadami określonymi dla Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie zatwierdzono trzeciego aneksu dla Nadl. Hajnówka, do którego swoje zastrzeżenia zgłosiły Komisja, w zakresie planowanych działań na terenie jednostki wojskowej, i UNESCO w zakresie fragmentu lasu uszkodzonego wskutek silnego wiatru.

Aneksy swoją ważność stracą z końcem tego roku. Dlatego trwają pracę nad opracowaniem nowych planów urządzenia lasu, które będą obowiązywać przez kolejne 10 lat. – Opracowanie planu kosztować będzie ponad 2 mln zł, które pokryje NFOŚiGW. Umowa między NFOŚ a IOŚ-PIB została podpisana 24 sierpnia br. – przekazał Edward Siarka.

Wiceminister dodał, że w ramach przygotowania planu zarządzania dla polskiej części Obiektu UNESCO powołano zespół ekspercki, a odpowiednie instytucje, w tym Lasy Państwowe, mają przygotować dokumenty, które będą wkładem do planu zintegrowanego. Chodzi m.in. o plany urządzenia lasu, plan ochrony przeciwpożarowej i odpowiednie decyzje środowiskowe.

Wiceminister poinformował, że projekt zintegrowanego planu ma być – zgodnie z umową – gotowy w listopadzie 2022 roku.

Red.