IX Forum Innowacyjności – „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

18 listopada 2021 08:29 2021 Wersja do druku

Wyzwania stojące przed gospodarką leśną wobec zmian klimatu to główny temat rozmów, jakie miały miejsce podczas IX Forum Innowacyjności „Klimat wo-bec wyzwań XXI wieku”. W wydarzeniu, które odbyło się 30 września 2021 r., wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.


Jak podkreślił podczas otwarcia panelu, (…) stoimy przed wyzwaniem związanym z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu na wielu obszarach. Polska podejmuje wiele działań już od lat 90., kiedy miały miejsce przeobrażenia gospodarcze. Musimy sobie odpowiedzieć, jaką rolę będą pełniły lasy w warunkach zmian klimatycznych, szczególnie w kontekście pochłaniania CO2. Wiceminister Siarka podkreślił, że musimy dbać o lasy tak, aby utrzymać je w dobrej kondycji. – Nasze lasy są szczególnie narażone na gradację szkodników, ponieważ większość z nich to monokultury. 60% to lasy sosnowe, które są szczególnie narażone na zagrożenia klimatyczne. Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy stopniowo przebudowywać je na bardziej odporne i zwiększyć ilość lasów mieszanych.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że lasy pełnią ważną funkcję retencyjną: Naszym celem jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy w ekosystemach leśnych. W tym celu LP podpisały porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych.

 

BaszA