Fundusze na ochronę przyrody w Borach Tucholskich – Wspólny projekt

18 listopada 2021 06:14 2021 Wersja do druku

Na terenie nadleśnictw Woziwoda i Tuchola (RDLP w Toruniu) lada moment ruszy realizacja dużego kompleksowego projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”. Jego wdrożenie staje się możliwe dzięki uzyskaniu środków z Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podpisanie umowy dotacji wieńczącej starania leśników odbyło się 28 października w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Woziwoda.


Wśród uczestników prezentacji i uroczystego podpisania umowy dotacji znaleźli się przedstawiciele NFOŚiGW, RDOŚ w Gdańsku i Bydgoszczy (projekt będzie bowiem realizowany na terenie dwóch województw), RDLP w Toruniu oraz obu nadleśnictw. Najważniejsze zadania, stojące przed realizatorami projektu, mają na celu zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk, głównie ochronę sześciu lokalnych rezerwatów przyrody, i będą polegały m.in. na regeneracji drzewostanów wchodzących w skład rezerwatów, które zostały uszkodzone wskutek nawałnicy w 2017 r., eliminacji gatunków obcych i inwazyjnych, ochronie gatunków, dla których zostały powołane te rezerwaty (np. wprowadzanie gatunków grądowych, cisa, jarzęba brekinii) oraz na realizacji ustanowionych planów ochrony rezerwatów. W ramach osiągnięcia zamierzonych celów przewidziana jest weryfikacja siedlisk przyrodniczych (z użyciem analiz lotniczych), czynne działania ochronne na wrzosowiskach, odbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na kilku obiektach (w celu ukierunkowania presji turystycznej), retencja wody na siedliskach wilgotnych, prowadzanie działań edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody. Aby zrealizować działania ochronne w rezerwatach, leśnicy złożyli w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW. Projekt ochrony cennych ekosystemów będzie realizowany wspólnie z partnerami z Nadleśnictwa Tuchola, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Norwegian Institute of Bioeconomy Research i na etapie oceny otrzymał maksymalną możliwą ilość punktów. Na wykonanie zadań ochronnych jednostki otrzymają ponad 4,3 mln zł dotacji, co stanowi prawie 83% całkowitego kosztu projektu; pozostała kwota będzie wydatkowana ze środków własnych. W tym momencie Nadleśnictwo Woziwoda jest na etapie wyboru wykonawców poszczególnych zadań.

 

Tekst i zdjęcie: Daniel Klawczyński

Więcej fotografii znajdziecie na naszym profilu na Facebooku.