155 lat Towarzystwa Leśnego w Wielkopolsce – Początki dziejów Oddziału

8 września 2021 08:00 2021 Wersja do druku

Połowa XIX w. przyniosła w Wielkim Księstwie Poznańskim ożywienie w środowiskach leśnych, a niektórzy polscy właściciele ziemscy zaczęli doceniać potrzebę fachowego wykształcenia leśnego dla dobrze prowadzonego gospodarstwa leśnego. W 1861 r. zawiązało się Centralne Towarzystwo Gospodarcze na W. Ks. Poznańskie z trzema Wydziałami: Ogólnym, Rolnym i Chowu inwentarza, przedłużały się natomiast starania o utworzenie Wydziału Leśnego tegoż Towarzystwa. Dopiero 27 listopada 1866 r., głównie z inicjatywy prezesa Głównego Zarządu CTG Hipolita Cegielskiego i Hipolita Trąmpczyńskiego, postanowiono zaprosić „specyalistów, to jest urzędników leśnych”, do utworzenia Wydziału Leśnego przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym. Zebranie założycielskie Wydziału odbyło się 20 grudnia 1866 r. w sali Bazaru Poznańskiego, a jego prezesem został Hipolit Trąmpczyński, który swą krótką mowę zakończył słowami: Niech Towarzystwo nasze wzmaga się i rośnie jak ów dąb wiekami niespożyty, który gwałtownym prądom wiatrów zachodnich i północnych silnie się opiera, coraz mocniejsze w rodzimą ziemię zapuszczając korzenie i corocznie koronę swą zdobi zielonymi latoroślami.


20 i 21 sierpnia 1907 r. odbył się w Krakowie jubileuszowy zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego z okazji 25-lecia jego istnienia. Stał się on jednocześnie pierwszym trójzaborowym zjazdem leśników polskich, a jego obradom przewodniczył wybrany przez uczestników prezes wielkopolskiego wydziału leśnego Józef Rivoli. Na wniosek prof. Stanisława Sokołowskiego przyjęto wówczas uchwałę o następującej treści: Ogólny Zjazd leśników polskich uznaje konieczność zawiązania Towarzystw Leśnych w Królestwie i W. Ks. Poznańskiem. Towarzystwa te uznają „Sylwana” wychodzącego we Lwowie za swój organ.

Kierując się uchwałą Zjazdu krakowskiego, na dorocznym Walnym Zebraniu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, które odbyło się w dniach 10–12 marca 1908 r. w Poznaniu, prezes Józef Rivoli poinformował uczestników, iż Wydział Leśny, zachowując swoje dotychczasowe powiązania organizacyjne z CTG, przyjmuje nazwę: „Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim”.

W 1908 r. pojawiła się więc nowa nazwa organizacji leśników wielkopolskich, jednak Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim było w prostej linii kontynuacją formalnego istnienia i merytorycznego działania dawnego Wydziału Leśnego, który powstał już w 1866 roku. I to właśnie wtedy zaczęła się w pełni udokumentowana historia Oddziału Wielkopolskiego PTL.

Jerzy Flisykowski