Polski Ład – Ile o środowisku?

23 czerwca 2021 11:09 2021 Wersja do druku

W sobotę, 15 maja, został zaprezentowany program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, czyli Polski Ład. Ile miejsca zajmują w nim kwestie środowiskowe? Na portalu teraz-srodowisko.pl czytamy, że wśród pięciu fundamentów ładu brak jest kwestii związanych z ochroną środowiska i kryzysem klimatycznym, a w liczącym ponad 130 stron dokumencie zagadnienia te zajmują raptem dwie. Przeczytać w nich możemy głównie o transformacji energetycznej.Wśród niezbędnych działań jest mowa o programie „Czyste Powietrze” oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy. W pierwszym temacie czytamy o możliwości składania wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” przez system bankowy, całkowitym odejściu od finansowania kotłów węglowych i wsparciu dla powszechnego zastosowania pomp ciepła. W kwestiach programu antysuszowego planuje się zaś wprowadzenie „instytucji agregatora wniosków na poziomie samorządów oraz wprowadzenie zachęt systemowych w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich”. Ma zostać także wdrożone nowe narzędzie służące zwalczaniu wysp ciepła w miastach realizowane w ramach projektu „Miasto z klimatem”. Będzie to polegać na likwidacji betonu i asfaltu tam, gdzie jest to możliwe, a także na nasadzeniu drzew i krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów.

Działania wspierające transformację energetyczną to głównie Rządowy Program Małej Gazyfikacji Wyspowej, przyjęcie strategii obejmującej rozwój pełnego łańcucha wartości polskiej gospodarki wodorowej i rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

W dokumencie nie zabrakło odniesienia do gospodarki o obiegu zamkniętym – mowa w nim o wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego. W programie wspomina się także o Funduszu Ekologii (który ma promować edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży), certyfikacji energetycznej budynków, dofinansowaniach dla niskoemisyjnego transportu i tworzeniu nowych parków narodowych.

Do założeń widniejących w Polskim Ładzie sceptycznie odnoszą się specjaliści, którzy twierdzą, że na zagadnienia związane ze środowiskiem, będącym kluczową kwestią dla całego świata, położono zbyt mały nacisk.

BaszA