Geomatyka – Nowa mapa pokrycia terenu Polski

14 czerwca 2021 11:34 2021 Wersja do druku

W Geoportalu, jako warstwa „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020”, dostępna jest już nowa mapa pokrycia terenu Polski. Opracowano ją na podstawie zdjęć z satelity Sentinel-2, które zostały zarejestrowane od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku. Do zobrazowania użyto zdjęć wykonanych w czasie, gdy zachmurzenie wynosiło mniej niż 20%. Rozdzielczość przestrzenna mapy to 10 m. Powstała ona całkowicie automatycznie z wykorzystaniem uczenia maszynowego na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (wykonało ją Centrum Badań Kosmicznych PAN).Dzięki mapie możliwa będzie aktualizacja istniejących baz danych oraz obserwacja zmian zachodzących w terenie, w tym monitorowanie miast, infrastruktury drogowej, powierzchni obszarów leśnych, zbiorników wodnych itp.

Prezentowana mapa pokrycia całej Polski powstała przez połączenie 49 scen oraz „przycięcie” ich wzdłuż granic kraju. Każdą scenę opracowano na podstawie co najmniej 10 zdjęć.

Red.