Ochrona przyrody - Bioróżnorodność w walce z chorobami

4 czerwca 2020 12:38 2020 Wersja do druku

WWF opublikował raport „Niszczenie ekosystemów a rozwój pandemii”, w którym wyjaśnia zależność między coraz większą ingerencją ludzi w świat dzikiej przyrody a pojawianiem się nowych zabójczych chorób.


Fot. www.stock.adobe.com

Zdaniem działaczy organizacji i współpracujących z nimi przedstawicieli nauki kurczenie się siedlisk, zawłaszczanie coraz większych połaci naturalnych ostoi gatunków na potrzeby gospodarki i użytkowanie populacji dzikich zwierząt, zwłaszcza w tropikach, przyczyniają się do zakażeń ludzi nowymi patogenami. Raport wymienia m.in. dobrze znane choroby, jak przenoszoną przez pchły i szczury dżumę czy odkleszczową boreliozę. Jednak prawdziwym zarzewiem epidemii okazują się kraje azjatyckie i afrykańskie, w których praktykuje się handel dzikimi zwierzętami. Na targach można spotkać małpy, nietoperze, dziesiątki gatunków egzotycznych ptaków i ssaków. 75% ludzkich chorób zakaźnych, zwłaszcza tych wywoływanych przez łatwo mutujące wirusy, pochodzi właśnie od naszych braci mniejszych. Można wśród nich wymienić wywodzący się od małp HIV czy bytujący w nietoperzach SARS. Pozyskiwanie tych zwierząt poskutkowało wywołaniem epidemii, gdy patogen przystosował się do nowego gospodarza i zaczął przenosić się z człowieka na człowieka. Nietoperze, zważywszy na długą historię ewolucyjną i życie w dużych społecznościach, są nosicielami wielu nieznanych zarazków. Jednak równie niepoznana jest fauna lasów tropikalnych, w które coraz głębiej wnika gospodarka. Wraz z penetracją głuszy przez ludzi zwiększa się ryzyko transferu nowych chorób.

Kolejnym mankamentem jest ubożenie środowiska. Dzięki dużej różnorodności biologicznej patogenom trudniej znaleźć idealnego żywiciela, zaś gdy spada liczba gatunków w ekosystemie, rośnie liczebność populacji, ułatwiając rozprzestrzenianie się chorób. Inny problem to przekształcanie siedlisk – dzięki zmianom w gospodarce wodnej w Afryce przenoszące malarię komary zyskały nowe miejsca rozrodu, często blisko skupisk ludzkich.

Aktywiści postulują w raporcie wprowadzenie zakazu handlu i konsumpcji dzikich, egzotycznych gatunków zwierząt. Kolejnymi wnioskami są ochrona i odbudowa naturalnych ekosystemów, co miałoby się przyczynić do zmniejszenia ryzyka transferu chorób ze zwierząt na ludzi. 

Red.