Ochrona przyrody - Reaktywacja PTEkol

18 grudnia 2019 14:51 2019 Wersja do druku

Po kilkuletniej nieobecności reaktywacji doczekało się działające w latach 90. i na początku XXI w. Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEkol). Zjazd założycielski stowarzyszenia kontynuującego tamte tradycje odbył się 19 października w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w jego trakcie wybrano zarząd: Wiktor Kotowski (prezes), Aleksander Rachwald (wiceprezes), Mariusz Lamentowicz (sekretarz), Ewa Mierzejewska (skarbnik), Katarzyna Celejewska-Mrozek, Olga Cholewińska, Andrzej Jagodziński, Agnieszka Kolada, Krzysztof Szoszkiewicz, Piotr Tryjanowski.

W dobie kryzysu relacji człowieka z przyrodą i postępujących zagrożeń środowiska wywołanych naszą działalnością ekologia ma szczególne misje do spełnienia: od opisu funkcjonowania przyrody, przez przewidywanie reakcji gatunków i ekosystemów na zmiany środowiska, po poszukiwanie rozwiązań i wyznaczanie ścieżek zrównoważonego rozwoju – oświadczył w komunikacie prasowym Wiktor Kotkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Misją PTEkolu będzie integrowanie środowiska naukowego w dziedzinie ekologii, doradztwo i konsultacje, a dołączyć do niego mogą osoby zajmujące się naukowo lub edukacyjnie ekologią. – Mamy nadzieję, że – poprzez integrację naszego środowiska naukowego oraz wkład w kształcenie młodych bada-czy – stowarzyszenie przysłuży się lepszemu wypełnianiu misji pokładanych w tej nauce – podsumował prezes.

Red.