Pożary lasów - Unijne sprawozdanie

29 listopada 2019 13:10 2019 Wersja do druku

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie za 2018 r. dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Opracowało je Wspólne Centrum Badawcze z użyciem danych pochodzących z europejskiego systemu informacji o pożarach lasów działającego w ramach programu Copernicus. Dane przekazały także 33 państwa członkowskie zrzeszone w grupie ekspertów ds. pożarów lasów.

W ub. roku żywioł zniszczył prawie 178 tys. ha lasów i gruntów w UE. Chociaż jest to mniej niż 1/6 powierzchni obszaru spalonego w 2017 r., i mniej niż długoterminowa średnia, liczba państw, które doświadczyły poważnych pożarów, nigdy nie była tak wysoka. Najwięcej, bo 147, odnotowano na obszarach o powierzchni co najmniej 30 ha we: Włoszech (spłonęło 14 649 ha), Hiszpanii (104, spłonęło 12 793 ha), Portugalii (86, spłonęło 37 357 ha), Wielkiej Brytanii (79, spłonęło 18 032 ha) i Szwecji (74, spłonęło 21 605 ha). Tam właśnie wystąpił najgorszy sezon, od kiedy są sporządzane sprawozdania na ten temat. Spalony areał plasuje Szwecję na drugim miejscu w UE. Pożary we wrażliwych ekosystemach objętych siecią Natura 2000 strawiły w całej Wspólnocie 50 tys. ha, co stanowi 36% całkowitej powierzchni zniszczonej wskutek pożarów w 2018 roku.

Fot. www.adobectock.com

W ub. roku pięciokrotnie uruchomiono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, aby zareagować na pożary lasów w Europie: Szwecji, Grecji, na Łotwie i w Portugalii. Użyto łącznie 15 samolotów, sześciu helikopterów i sprowadzono ponad 400 strażaków. Unia Europejska przeznaczyła 1,6 mln euro na pokrycie kosztów transportu, aby zapewnić wsparcie krajom dotkniętym żywiołem. Ponadto, na wniosek państw członkowskich, w ramach programu Copernicus sporządzono ponad 139 map satelitarnych pokazujących występowanie pożarów lasów. Co więcej, UE sprowadziła do Portugalii ekspertów w zakresie prewencji i gotowości, aby zwiększyć zdolność tego kraju do radzenia sobie z pożarami. W marcu 2019 r. UE zmodernizowała wewnętrzny mechanizm ochrony ludności i uruchomiła rescEU (więcej na ten temat w nr. 12/2019 „Lasu Polskiego”), a latem stworzyła wstępną flotę samolotów przeznaczonych do gaszenia pożarów i użyła jej już dwukrotnie – w Grecji i Libanie.

Red.