Wydarzenia - O ekologii i człowieku na UKSW

29 listopada 2019 13:07 2019 Wersja do druku

„Ekologia Humanistyczna” to tytuł cyklu konferencji organizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. XIII edycja odbyła się 16 października pod hasłem „Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”. Wśród licznych wystąpień leśników z pewnością najbardziej interesują te związane z Puszczą Białowieską i rozwiązywaniem konfliktów na tle ochrony przyrody.

Pierwszy z tematów poruszyła wykładająca na UKSW Justyna Anna Nowicka. Tematem jej prezentacji były pomnikowe puszczańskie świerki, z których większość obumarła. – Drzewa te różnią się od swojego otoczenia tego samego gatunku większą liczbą alleli prywatnych – referowała prelegentka, dowodząc, że pomnikowe świerki w Puszczy są wyjątkowe pod względem genetycznym, a więc nie tylko z uwagi na pokrój i rozmiar. Dlatego gradacja kornika drukarza uszczupla nie tylko lokalną populację świerka, ale niweczy też pewne starania na rzecz ochrony przyrody zainicjowane przez leśników. Widok majestatycznych świerków, górujących nad resztą lasu, chyba na długo zniknie z puszczańskiego krajobrazu.

Do ciekawych wniosków doszedł Michał Miazga, opowiadając o problemach Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego zdaniem lokalna społeczność, a zwłaszcza warszawiacy, postrzegają ten obiekt nie jako najwyższą formę ochrony, ale coś na kształt parku miejskiego. – Istnieje ryzyko, że otaczające kompleks leśny miejscowości tak się rozrosną, że Kampinos stanie się właśnie dużym parkiem miejskim, co z kolei zaburzy przepływ genów wśród lokalnych populacji roślin i zwierząt – przestrzegał prelegent. Być może remedium na to postrzeganie byłoby odpowiednie eksponowanie KPN-u w lokalnych mediach. Takie działania zastosowano w Wielkopolskim Parku Narodowym, o czym mówiła Sylwia Graja-Zwolińska – wcześniej mieszkający blisko WPN-u zupełnie nie wiedzieli, co się w nim dzieje. Z tego też wynikały niechęć, brak akceptacji i konflikty. Sytuacja znacznie się poprawiła, gdy park zaczął się częściej pojawiać w lokalnej prasie i zwiększył aktywność w mediach społecznościowych.

W ochronie przyrody zmieniają się trendy, odchodzi się od „nie, bo nie” na rzecz wyjaśniania sensu ochrony przyrody – niejako potwierdził powyższe w czasie dyskusji prof. Andrzej Grzywacz i podsumował, dając powód do zastanowienia: – Problem polega na tym, czy chronimy przyrodę przed ludźmi, czy robimy to dla ludzi.

SLV.