Lasy państwowe na świecie - Wynagrodzenia szefów

13 lutego 2018 14:06 2018 Wersja do druku

Reakcja szefa Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego na artykuł zamieszczony 30 paź-dziernika przez dziennik „Super Express” była błyskawiczna. Tabloid w artykule „Kuzyn Kaczyńskiego dał sobie 70 tys. zł nagród” donosił o miesięcznych zarobkach i premiach szefa Lasów. W opublikowanym jeszcze tego samego dnia sprostowaniu Konrad Tomaszewski pokusił się o porównanie swoich zarobków do prezesów spółek Skarbu Państwa. To bodaj pierwszy taki przypadek w historii dyskusji o zarobkach w LP.


A jak wyglądają przytaczane pensje w zestawieniu z płacami szefów dużych zachodnioeuropejskich lasów państwowych? Otóż w ujęciu względnym zarobki dyrektora generalnego Lasów Państwowych są porównywalne z pensją jego bawarskiego odpowiednika, ale zarazem kilkakrotnie niższe od uposażeń szefów państwowych gospodarstw leśnych Austrii i Szwecji.

Jeśli za miarę zarobków szefów samofinansujących się lasów państwowych przyjąć przeciętne wynagrodzenie w gospodarce odpowiedniego kraju/landu i jeśli założyć, że informacje zawarte w sprostowaniu Konrada Tomaszewskiego na rewelacje „Super Expressu” w pełni oddają wysokość zarobków dyrektora generalnego Lasów Państwowych, to okaże się, że pensja szefa polskich leśników państwowych jest tylko o 12% niższa od uposażenia jego bawarskiego odpowiednika. Szefowie szwedzkich i austriackich lasów państwowych zarabiają natomiast odpowiednio cztery i prawie trzy razy więcej. Nie bez znaczenia jest tutaj zapewne fakt, że Bawarskie Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem państwowym, a szwedzkie i austriackie lasy państwowe – niegiełdowymi spółkami akcyjnymi.

Uposażenie szefa Bawarskich Lasów Państwowych obejmuje składnik zależny od wyników firmy, który maksymalnie może wynosić 50 tys. euro rocznie. W roku obrachunkowym 2016 wysokość tego składnika nie przekroczyła 9 tys. euro i stanowiła zaledwie 4% rocznego wynagrodzenia podstawowego. Również pensja szefa austriackich lasów państwowych zawiera składnik zależny od ich wyników. W 2016 r. osiągnął on poziom 48,8 tys. euro i stanowił ok. 20% rocznego wynagrodzenia podstawowego.

A.S.