Moratorium na łosia - Minister się wycofał?

13 lutego 2018 13:54 2018 Wersja do druku

25 października w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadzające zmiany w okresie polowań na zwierzęta łowne. Jego zapisy znosiły obowiązujące od 2011 r. moratorium na łosie.


Możliwość polowania na łosie, od 10 listopada, rozporządzenie ograniczało terytorialnie do województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz na wschód od Wisły w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim w miejscach, gdzie zagęszczenie łosi wynosi co najmniej pięć osobników na 1 tys. ha powierzchni leśnej i bagiennej. W kolejnych latach polowania miały być możliwe w okresach od 1 września do 30 listopada (byki) i od 1 października do 31 grudnia (klępy i łoszaki). Uzasadnieniem zniesienia moratorium były m.in. dobra kondycja populacji, wzrost szkód w uprawach rolnych i leśnych, rosnąca liczba zdarzeń komunikacyjnych z udziałem łosi i prawdopodobieństwo pojawienia się przewlekłej choroby wyniszczającej.

W sprawie interweniowali obrońcy zwierząt, organizując akcję „Jestem z łosiem”. Zbierane są też podpisy pod wnioskiem o uznanie łosia za gatunek chroniony. U ministra Szyszko interweniowali też naukowcy z Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. Ich zdaniem łoś jest gatunkiem bardzo wrażliwym na eksploatację łowiecką i jest ryzyko, że po zniesieniu moratorium na odstrzał liczebność populacji załamie się, jak w latach 90. XX w.

Minister najwyraźniej wziął pod uwagę te głosy, wycofując się 26 października z wprowadzenia rozporządzenia. Uchylenie rozporządzenia resort skomentował potrzebą ponownego przeanalizowania wprowadzenia okresów polowań i ich terminów. Zaprosił też do dyskusji: W związku z dużym zainteresowaniem społecznym, Ministerstwo Środowiska ponownie zaprasza do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczącej lawinowo postępującego zaniku bioróżnorodności (od Zachodu) na obszarach Natura 2000 przy jednoczesnym gwałtownym wzroście populacji gatunków takich jak wilk, żubr, bóbr, kormoran, dzik

UZ