GIS w leśnictwie - Python w lasach

13 lutego 2018 13:01 2018 Wersja do druku

Dzięki współpracy SGGW w Warszawie oraz firmy EnviroSolutions 28 i 29 września w Centrum Wodnym SGGW zorganizowano szkolenie dla pracowników służb leśnych„Warsztaty Python – wykorzystanie w QGIS”. Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli Lasów Państwowych, parków narodowych oraz pracowników naukowych uczelni było gestem solidarności z poszkodowanymi przez sierpniowe nawałnice, a także zapowiedzią cyklu warsztatów o tematyce GIS w lesie.


Przeszło 30 uczestników szkolenia zgłębiało wiedzę na temat języka skryptowego Python, konfiguracji zmiennych środowiskowych, jak również tworzenia wtyczek do darmowego oprogramowania QGIS. Dwudniowe warsztaty były także świetną okazją do wymiany poglądów na tematy branżowe oraz wspólnego rozwiązywania problemów, z jakimi przedstawiciele polskich lasów spotykają się na co dzień.
„Las Polski” patronował szkoleniu. 
Michał Żugajewicz 
Szerzej o wykorzystywaniu technik teledetekcyjnych 
w szacowaniu szkód po sierpniowych huraganach w numerze 20/2017 s. 22.