OKL w Gołuchowie - Pałac za 20 mln zł

22 lutego 2017 13:13 2017 Wersja do druku

Koniec ub. roku był dla spadkobierców Czartoryskich bogaty. Państwo odkupiło od Fundacji Książąt Czartoryskich za ok. 0,5 mld zł kolekcję dzieł sztuki. Jej perłą jest bez wątpienia „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci, choć w zbiorach znalazły się też dzieła m.in. Rembrandta. Niewiele osób jednak wie, że targi z Czartoryskimi dotknęły także Lasy Państwowe.


Za sprawą Gołuchowa potomkowie szlacheckiego rodu wzbogacili się bowiem o kolejnych 20 mln zł. 29grudnia ub. roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało z Fundacją umowę na rekompensatę za dobra z Gołuchowa.


Przejęcie posiadłości (m.in. zamku) w Gołuchowie przez Muzeum Narodowe w Poznaniu nie wpłynie na przyszłość OKL-u
Fot. U. Zubert

Ostatnim jego właścicielem był Władysław Maria Piotrowski. Czworo spadkobierców (uznanych za prawowitych sukcesorów majątku Izabeli Czartoryskiej, która stworzyła Gołuchów) od 10 lat ubiegało się o rekompensatę za utracone w 1944 r. dobra. W 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Adamowi Zamoyskiemu (prezesowi Fundacji), Marii Helenie Zamoyskiej, Zdzisławowi Klemensowi Syriuszowi Zamoyskiemu oraz Adamowi Karolowi de Bourbon Skarb Państwa winien oddać część arboretum (156ha) wraz z zamkiem (mieści się w nim oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), mauzoleum (w którym spoczywa Izabela Czartoryska), oficynę i budynek kasy. 29 grudnia 2016 r. roszczenia spadkobierców zostały ostatecznie zaspokojone. Podpisali oni z resortem kultury umowę dotyczącą rekompensaty finansowej wynoszącej 20mlnzł (kwoty tylko nieco niższej od wyceny rzeczoznawcy spadkobierców, uwzględniającej wydatki na utrzymanie obiektów). Pozostają one na mocy umowy własnością Muzeum Narodowego w Poznaniu.


Historia OKL-u sięga lat 70. XX w., kiedy powiat pleszewski pozytywnie odpowiedział na propozycję LP dotyczącą utworzenia Muzeum Leśnictwa w obiektach dawnej posiadłości Czartoryskich – wspomina dyrektor OKL-u Benedykt Roźmiarek

Fot. U. Zubert

Pojawiać mogą się jednak pytania o przyszłość funkcjonującego na terenie posiadłości Ośrodka Kultury Leśnej. Nikomu na szczęście nie zależy na jakichkolwiek zmianach. – Pozostałe obiekty, tj. teren szkółki, teren podworski z powozownią, owczarnią, oborą, wiatami wystawienniczymi i pozostałymi budynkami, Dom Pracy Twórczej, budynki na Dybulu wraz z 11ha parku oraz zagroda żubrów, pozostają w zarządzie Lasów – uszczegóławia Benedykt Roźmiarek, dyrektor OKL-u. Muzeum Narodowe w Poznaniu deklaruje chęć, by to Lasy Państwowe nadal zarządzały także terenami zielonymi Gołuchowa (m.in. arboretum). Chce też, by w dalszym ciągu funkcjonowało tam Muzeum Kultury Leśnej. – Jaki będzie dalszy los OKL-u? Myślę, że nic się nie zmieni, a minister środowiska i minister kultury przy udziale dyrektora generalnego LP w odpowiednim czasie doprowadzą do tego, że Lasy będą ponownie zarządzać parkiem i dotychczasowymi obiektami – mówi dyrektor OKL-u.

UZ