XX Pielrzymka Leśników - Chrześcijańskie wartości leśnictwa

27 września 2016 12:34 2016 Wersja do druku

17 września główna ulica Częstochowy zazieleniła się od mundurów przeszło 7 tys. leśników. Delegacje m.in. ze wszystkich jednostek Lasów Państwowych, szkół leśnych, parków narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, kombatantów i Ministerstwa Środowiska przybyły na Jasną Górę pod hasłem „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników”.


Każdy z przybyłych miał okazję uścisnąć dłoń dyrektorowi generalnemu LP Konradowi Tomaszewskiemu, ministrowi środowiska Janowi Szyszko oraz bp. Tadeuszowi Lityńskiemu, krajowemu duszpasterzowi leśników. Przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej LP pielgrzymi przemaszerowali Al. Najświętszej Maryi Panny do jasnogórskiego klasztoru. Pielgrzymka była okazją do przetestowania CeremoniałuLeśnego. I choć może nie wszystko wyszło idealnie, to trzeba przyznać, że zainteresowanie wiernych odwiedzających w tym czasie Częstochowę i mieszkańców miasta było ogromne.

Mszę na błoniach jasnogórskich odprawił bp. Lityński. Zanim jednak rozpoczął celebrę, głos zabrali dyrektor Tomaszewski i minister Szyszko. – Od wczoraj realizujemy w Puszczy Białowieskiej plan zadań ochronnych. I choćby ekocentryści wieszali się na drzewach, nie ustąpimy. Dosyć tego! Dosyć łamania prawa! – mówił do pielgrzymów dyrektor Tomaszewski. – Bóg nam pomoże i dokończymy dzieła – dodawał. Odczytał także list od prezydenta Andrzeja Dudy: (…) znam i wysoko cenię fachowość oraz zaangażowanie polskich leśników, a także innych specjalistów troszczących się o ów bezcenny, przekazywany z pokolenia na pokolenie depozyt.

Minister Szyszko dziękował żonom leśników: – Wiem, jaka to trudna rola być żoną leśnika i trwać przy leśniku, mówił też o Polskim Związku Łowieckim jako organizacji kreującej zrównoważony rozwój i działającej dla dobra zasobów przyrodniczych i człowieka. Nawiązywał do etosu zawodu leśnika i agresji ZSRR na Polskę: – Chwała tym, którzy 77 lat temu stanęli w obronie kraju leśnikom,wspominał „Inkę” i nawoływał do pamięci o niej.

Pielgrzymce towarzyszyła Krajowa Narada Leśników. Czekała na niej niespodzianka dla dyrektora Konrada Tomaszewskiego i jego zastępcy ds. gospodarki leśnej Andrzeja Borowskiego. Otrzymali złoty i srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Dyrektor wręczył także Kordelasy Leśnika Polskiego. Otrzymali je Andrzej Gołembiewski, zastępca dyrektora RDLP w Białymstoku ds. rozwoju, oraz Ryszard Kosior, emerytowany doradca dyrektora LP.


                                                           Fot. U. Zubert (2)

Spotkanie było okazją do krótkiego zaprezentowania bieżących najpilniejszych wyzwań stojących przed LP: m.in. kwestie składów drewna energetycznego czy wartościowania nieruchomości leśnych (np.wyceny wartości lasów czy określenia wkładu lasów w PKB).

Znany z działalności społecznej senator Stanisław Kogut zaprezentował inicjatywę swojej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Las lekarstwem duszy”. – Współpracujemy z Nadleśnictwem Gorlice np. przy tworzeniu ścieżek edukacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Współpraca z nadleśniczym Józefem Legutko jest wzorcowa– mówił senator.

Mocnym punktem narady był wykład ks.Stanisława Ormantego „Świat manipulacji”. Duchowny przekonywał zebranych o potędze kreowania obrazu rzeczywistości przez prasę i telewizję.

UZ