Leśny Bank Genów Kostrzyca - Jubileusz 20-lecia

14 września 2015 13:56 2015 Wersja do druku

Leśny Bank Genów Kostrzyca (LBG) obchodził 24 czerwca jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji została przygotowana uroczystość, która rozpoczęła się mszą świętą w Miłkowie, celebrowaną m.in. przez byłego krajowego duszpasterza leśników Edwarda Janiaka. Oprawę muzyczną uroczystej mszy zapewnili sygnaliści myśliwscy z Nadleśnictwa Złotoryja (RDLP we Wrocławiu).

Dalsza część jubileuszu miała miejsce w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W uroczystości uczestniczyli m.in. goście z Ministerstwa Środowiska, jednostek Lasów Państwowych, parków narodowych, instytucji naukowych z kraju i z zagranicy, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Biura Nasiennictwa Leśnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i lokalnych władz samorządowych. Nie mogło zabraknąć również członków rady naukowej i pracowników LBG.


Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej, przekazał na ręce dyrektora LBG Czesława Kozioła sztandar. Wręczone zostały też Kordelasy Leśnika Polskiego. Otrzymali je prof. Władysław Chałupka, wieloletni przewodniczący rady naukowej LBG oraz Iwona Mucha, główna księgowa LBG. Listami gratulacyjnymi nagrodzeni zostali także zasłużeni pracownicy.

Dyrektor Czesław Kozioł przedstawił gościom prezentację podsumowującą 20 lat rozwoju i działalności jednostki, a prof. Władysław Chałupka zrelacjonował przebieg prac jej rady naukowej. Zaprezentowany został też film o działalności kostrzyckiej jednostki. Uroczystość w filharmonii zakończyła się koncertem kameralnym.                       Fot. R. Gniewek

Ostatnia część uroczystości odbyła się w urokliwym Arboretum LBG. Anna Żornaczuk-Łuba, zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, wraz z Januszem Zaleskim posadzili tam pamiątkowe drzewko (na zdjęciu; towarzyszy im Czesław Kozioł). Podczas plenerowej części jubileuszu oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna LP przy Technikum Leśnym w Tucholi.

Dopełnieniem jubileuszu była zorganizowana 25 czerwca międzynarodowa konferencja „Ochrona zasobów genowych – wyzwania naukowe i społeczne.

Joanna Borowy