RDLP w Lublinie - Po liczeniu łosi

2 kwietnia 2015 14:13 2015 Wersja do druku

W nadleśnictwach RDLP w Lublinie zakończyło się liczenie łosi w ramach inwentaryzacji porównawczej, przeprowadzone na zlecenie ministerstwa środowiska. Wyniki pozwalające na ustalenie całkowitej liczebności łosia trafiły do DGLP. Nie znamy szczegółów, ale już teraz wiadomo, że są znacznie wyższe od ubiegłorocznych.

Liczenie łosi oraz pozostałych gatunków zwierząt kopytnych odbyło się 28 lutego oraz 1 i 2 marca we wszystkich nadleśnictwach. – W 13 nadleśnictwach badanie miało miejsce na 10% powierzchni, w pozostałych 12 – na 5% – podkreśla Andrzej Tyrawski, główny specjalista ds. łowiectwa w lubelskiej dyrekcji LP.

Nowością jest losowy wybór powierzchni do pędzeń próbnych. – To zadanie wykonał zespół ds. opracowania operatu losowania. W jego skład weszli przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, PZŁ i LP. Co istotne, zgodnie z losowaniem objęto również lasy prywatne – wyjaśnia Tyrawski.

Liczenie prowadzono na 263 wylosowanych powierzchniach, o całkowitym areale 27 765 ha. W inwentaryzacji uczestniczyli leśnicy, myśliwi, pracownicy zakładów usług leśnych, uczniowie i studenci szkół leśnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariusze. Koszt był niemały – łącznie 4972 osobodni, a gdyby przeliczyć to na etaty, byłoby ich niemal 20!                   Przygotowanie do liczenia łosi w Nadleśnictwie Lubartów
                   Fot. M. Włosek

Sposób tegorocznego liczenia łosi ustaliło Ministerstwo Środowiska wspólnie z przedstawicielami LP, PZŁ, GDOŚ, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych. Ustalono, że dla większości terenów położonych na wschód od Wisły inwentaryzacja zostanie wykonana metodą pędzeń próbnych wg metodyki z lat 2012–14, co pozwoli na zachowanie ciągłości danych oraz analizę populacji łosia w dłuższej perspektywie czasowej. Do badania pilotażowego wybrano RDLP w Lublinie, jedną z trzech w Polsce, gdzie populacja łosia jest najliczniejsza (wg ubiegłorocznego liczenia – 2700 osobników). Wyniki badań pilotażowych przyczynią się do weryfikacji poprawności liczenia łosi w ub. latach i będą stanowiły materiał porównawczy. Temat zaprezentujemy szerzej w kolejnych numerach.

Małgorzata Kołodziejczyk