Ochrona ppoż - Stopień zagrożenia po nowemu

26 marca 2015 16:56 2015 Wersja do druku

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (z 2006 r., nowelizowane w 2010 r.) wdroży nową metodę prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. Ma też obniżyć koszty utrzymania dojazdów pożarowych.

Stopień zagrożenia pożarowego służy m.in. jako podstawa wprowadzania przez nadleśniczych zakazu wstępu do lasu. Nowym elementem jego określania będzie pomiar wilgotności względnej powietrza na wysokości 0,5 m. Ponadto podstawowy pomiar, tj. wilgotność ściółki, ma być realizowany również na siedlisku BMśw (obecnie jedynie Bśw). Wprowadzenie nowej metody ma pozwolić na bardziej precyzyjne niż dotychczas określenie zagrożenia pożarowego lasu, przy jednoczesnej możliwości jego prognozowania na godziny popołudniowe oraz na dzień następny. Takie rozwiązanie obniży koszty prognozowania.

Nowa metoda dodatkowo narzuca wykonywanie prognozowania dla lasów III kat.zagrożenia pożarowego, choć bez tych obszarów, gdzie udział siedliskowych typów lasu terenów górskich jest większy niż 50% (znikomy udział sosny i sporadyczne pożary). Nowa metoda została już kilka lat temu opracowana w IBL.

Rozporządzenie wyeliminuje konieczność utrzymywania dojazdów pożarowych w sąsiedztwie dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Dziś odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą o charakterze dojazdu ppoż. winna wynosić 750 m (I kat. zagrożenia) lub 1500 m (II i III kat. zagrożenia). Po zmianie te odległości będą liczone również od dróg publicznych, na co pozwala ustawa o drogach publicznych.

Rozporządzenie przekazano do konsultacji 25 lutego.

MK