Insektycydy - Forester wkracza do akcji

18 lutego 2015 15:15 2015 Wersja do druku

Od 19 grudnia ub. roku pozwolenie na użycie w leśnictwie ma środek Forester 100 EW. Na razie nie został uwzględniony w wykazie publikowanym w opracowaniu „Środki ochrony roślin, środki biobójcze oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2015” (IBL). Ale przyczyna jest prozaiczna – data publikacji wykazu poprzedziła wydanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwolenia.Preparat może być stosowany do zabezpieczania drewna przed kornikiem drukarzem, drwalnikiem paskowanym i rytlem pospolitym. Zastosowanie znajduje zarówno jako prewencja, jak i środek do zwalczania owadów. Działa na różne stadia rozwojowe, co w przypadku kornika jest szczególnie istotne (w sprzyjających warunkach pojawiają się dwie generacje).

Skuteczny jest także w walce z szeliniakiem sosnowcem.

Substancja czynna preparatu Forester to cypermetryna (związek z grupy pyretroidów, działających wybiórczo, czyli tylko na owady). Substancja ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Insektycyd podaje się w formie emulsji. Do zraszania producent zaleca opryskiwacze plecakowe lub ręczne.

Na liście zalecanych specyfików na szeliniaka znalazły się Fastac Las 15 SC i Sherpa 100 EC. Drugi z preparatów wpisano na listę także w przypadku szkodników wtórnych drewna.

UZ