Wspólnoty gruntowe - RM przyjęła projekt ustawy

18 lutego 2015 14:50 2015 Wersja do druku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


W Polsce jest ok. 107 tys. ha gruntów, które wpisane zostały do ewidencji jako 5100 wspólnot gruntowych (niemała część z nich to wspólnoty leśne). Prawie 3500 z nich nie ma uregulowanego stanu prawnego, tzn. nie ustalono: wykazu udziałowców, wielkości udziałów oraz wykazu nieruchomości. Aktualne przepisy każą dokonać tych ustaleń wg stanu na dzień 5 lipca 1963 r., co nie jest praktycznie możliwe. Ponadto tylko w 1080 wspólnotach powstały spółki do zarządzania.

Projekt przewiduje, że jeśli do połowy 2016 r. nie uda się ustalić uprawnionych wg dotychczasowych zasad, ustalenie uprawnionych odbędzie się na nowych warunkach. Będą nimi osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i w latach 2011–15 nieprzerwanie korzystają ze wspólnoty gruntowej albo po prostu zamieszkują lub mają siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty wspólnotowe. W szczególny sposób potraktowane zostaną wspólnoty leśne. Tu uprawnionymi będą mogły być także osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa, ale zamieszkujące w innej miejscowości, chyba że w latach 2011–15 faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Jeśli ustalenie uprawnionych się nie powiedzie, nieruchomość obejmie gmina, a jeśli ta nie będzie zainteresowana – Skarb Państwa.

Regulacje mają dotyczyć także ustroju spółek. Projekt wprowadza także możliwość przekształcenia wspólnot we współwłasność w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przekształcenie wspólnoty gruntowej we współwłasność umożliwiłoby założenie ksiąg wieczystych (obecnie nie prowadzi się ich dla wspólnot) oraz zastosowanie przepisów o wyjściu ze współwłasności.

MK