Lasy w Konstytucji - Doprecyzowanie \"wyjątków\"

3 października 2014 12:09 2014 Wersja do druku

Praca nad zapisem nt. lasów w Konstytucji trwa w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Na posiedzeniu 10 września wnioskodawcy zmian w ustawie zasadniczej przedstawili poprawkę w stosunku do tekstu, który wpłynął do Sejmu 13 marca.Treść artykułu nt. lasów prezentowaliśmy wielokrotnie, m.in. relacjonując prace zespołu, który z udziałem przedstawicieli różnych środowisk politycznych i pod auspicjami IBL próbował wypracować brzmienie poprawki, nim zajmą się tym politycy i sprawa lasów stanie się przedmiotem gry politycznej. Mimo to PSL złożyło projekt w Sejmie, w wersji „pierwotnej”, pomijającej jakiekolwiek ustalenia zespołu. W głosowaniu plenarnym 11 lipca Sejm skierował poprawkę do prac w komisji.

W zaproponowanej przez PSL nowelizacji newralgiczne znaczenie ma zdanie: Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Ów wyjątek miałby nie dopuścić do zamrożenia możliwości zamian, sprzedaży czy przekazania gruntów np. na potrzeby inwestycji publicznych. Krytycy widzą w nim jednak coś, co wręcz zaprzecza całej idei: w tym kształcie Konstytucja sankcjonuje prywatyzację lasów, oddając decyzję większości parlamentarnej.

10 września temat wrócił pod obrady komisji sejmowej. Posłowie PSL pojawili się na spotkaniu z poprawką, która próbuje określić newralgiczne „wyjątki” jako uzasadnione celami publicznymi lub celami racjonalnej gospodarki leśnej (ostatecznie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej).

PiS także zgłosiło własne poprawki. To m.in. swoista kompensacja w przypadku zbycia gruntów leśnych Skarbu Państwa, zapobiegająca prywatyzacji na dużą skalę: za każdy hektar lasu, który zmieni właściciela, państwowy zasób miałby zostać powiększony o co najmniej 3 ha. Opozycyjni politycy chcą także zapisania w Konstytucji, że państwowymi lasami zarządzają na zasadzie samofinansowania Lasy Państwowe. Dotykają także trudnego problemu reprywatyzacji – za lasy przejęte za czasów PRLich właściciele mieliby otrzymać rekompensatę pieniężną z budżetu, pomniejszoną o zobowiązania w dniu przejęcia, które Skarb Państwa im udowodni. Komisja powołała też sześcioosobowy zespół ekspercki (m.in.: Tomasz Borecki, Janusz Czerepko, Andrzej Grzywacz, Piotr Paschalis-Jakubowicz, Kazimierz Rykowski i Waldemar Gontarski).

RaZ