Nagroda Natura 2000 - Bioróżnorodność w centrum zainteresowania

4 lutego 2014 12:14 2014 Wersja do druku

Komisja Europejska ustanowiła nową nagrodę – Natura 2000. Ma ona na celu wyróżnienie wzorowych przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody w Europie. Nagroda ma też umożliwić wypromowanie się podmiotom zaangażowanym w działania związane z Naturą 2000.


Obecnie sieć Natura 2000 obejmuje ok. 20% terytorium Unii. Jak pokazują badania, mieszkańcom Europy zależy na ochronie przyrody, jednak niewielu z nich jest zaznajomionych z siecią Natura 2000. Jedynie 27% respondentów rzeczywiście słyszało o sieci Natura 2000.

Corocznie przyznawania nagroda ma zaradzić brakowi świadomości społecznej, ukazując różnorodność obszarów Natura 2000 i wyróżniając wzorowe przykłady działalności w szerokiej gamie podejmowanych działań. Każdego roku przyznawanych będzie pięć nagród w różnych dziedzinach: komunikacja, działania związane z ochroną przyrody, korzyści społeczno-gospodarcze, pogodzenie interesów, sposobów postrzegania oraz tworzenie sieci kontaktów i współpraca transgraniczna.

Zgłoszenia do konkursu mogą składać wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną z Naturą 2000 (organy publiczne i lokalne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, właściciele gruntów, instytucje oświatowe i osoby prywatne). Termin zgłaszania kandydatów upływa 18 lutego, a laureatów poznamy w maju. Zgłoszenia i informacje pod internetowym adresem: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.

Laureatów pierwszej edycji nagrody Natura 2000 poznamy w maju 2014 r. – odbiorą nagrody podczas gali w Brukseli.

Red.