Rynek pracy - Karta inżyniera

22 kwietnia 2013 14:37 2013 Wersja do druku

Od początku roku inżynierowie w Polsce mogą ubiegać się o Europejską Legitymację Zawodową. Za wydawanie kart odpowiada Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Polska jest obecnie jednym z dziewięciu krajów, w których karta jest wydawana. Honorowana jest w 32 krajach zrzeszonych w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI). W przyszłości ma być uznawana np. w Indiach czy USA.


W założeniu legitymacja ma być ułatwieniem czasowej mobilności i automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych. Wydawana jest na wniosek inżyniera, a wszystkie dane są weryfikowane. Zapisane na karcie informacje zawierają dane osobowe oraz kategorie przyznane jej właścicielowi – w zależności od stopnia ukończonych studiów, doświadczenia zawodowego i kształcenia uzupełniającego. Dane przechowywane są w Narodowym Rejestrze Inżynierskim, który udostępnia FEANI. Karta wydawana jest na 10 lat, dane są aktualizowane wraz z np. kolejnymi stopniami ukończonych studiów czy odbytymi szkoleniami.

Karta nie każdego zwolni z obowiązku nostryfikacji, ale ma ułatwiać poruszanie się po europejskich rynkach pracy, zwłaszcza osobom rozpoczynającym zawodową karierę (o wydanie legitymacji można ubiegać się już po ukończeniu studiów I stopnia). Jest ją znacznie łatwiej uzyskać niż tytuł euroinżyniera (nie wymaga np. dwuletniego doświadczenia zawodowego). Pracodawca zyskuje potwierdzenie, że inżynier jest zarejestrowany w bazie FEANI, gdzie potwierdzone są informacje m.in. o jego wykształceniu. Niestety, w obecnej formie karty pracodawca otrzyma tylko informację, że jej posiadacz jest inżynierem, a nie np. inżynierem leśnikiem.

Jak dotąd wniosek o wydanie legitymacji złożyło ok. 20 Polaków (nie zdecydował się na to żaden leśnik). Jej obecny koszt to 100 zł. Pierwsza pula kart ma trafić do inżynierów za ok. dwa miesiące. UZ