Powierzchnie pohuraganowew Toruniu - Kończy się sprzątanie

27 grudnia 2012 08:10 2012 Wersja do druku

W ciągu czterech miesięcy leśnicy z Nadleśnictwa Trzebciny, które zostało najbardziej dotknięte przez tegoroczną trąbę powietrzną, uprzątnęli ponad 90% powierzchni zniszczonego lasu. Usunięto już ponad 121 tys. m3 drewna.

Na ten sukces pracowali wszyscy leśniczowie, podleśniczowie, stażyści, pracownicy biura oraz 28 zakładów usług leśnych. Teraz, na opuszczonych przez specjalistyczny sprzęt i pilarzy powierzchniach, pracują ludzie, którzy pozyskują gałęzie na opał. Dzięki nim na powierzchniach pozostanie tylko materiał (drobne gałęzie i igliwie), który szybko ulegnie rozkładowi i wzbogaci glebę w składniki mineralne.
Przed służbami leśnymi staje zaś kolejne wyzwanie. Po tym jak na pozbawionych drzew terenach zostaną wykarczowane wykroty, będzie możliwość przygotowania jej do zaorania pod przyszłe uprawy leśne. Leśnicy chcą, aby w przyszłym roku jedna trzecia terenów poklęskowych została przygotowana do obsadzenia sadzonkami drzew. Pozostałą część zdewastowanej powierzchni odnowią w latach 2014–15. – W pierwszej kolejności chcemy wykorzystać bardzo żywotną i odporną na naj
trudniejsze warunki sosnę, pochodzącą z produkcji kontenerowej. W późniejszym okresie będziemy sadzić sadzonki pochodzące z tradycyjnych szkółek, w tym kilkuletnie gatunki liściaste – mówi Piotr Kasprzyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny.
Przypomnijmy, że 14 lipca 2012 r. trąba powietrzna przechodząca przez Bory Tucholskie pasem na odcinku kilkunastu kilometrów, zniszczyła 450 ha lasu, łamiąc i przewracając 124 tys. m3 drzew. Tydzień wcześniej, w podto
ruńskim Nadleśnictwie Cierpiszewo, silny wiatr uszkodził ponad 100 ha lasu, kładąc 43 tys. m3 drewna.

Tekst: K. Kasprzyk, M. Stopiński
Fot.: P. Kasprzyk