IBL w Panteonie Polskiej Ekologii 2012

12 grudnia 2012 09:10 2012 Wersja do druku

W dniu 21 listopada 2012 r., podczas Międzynarodowych Targów POLEKO w Poznaniu, odbył się finał konkursu "Panteon Polskiej Ekologii 2012", w którym IBL otrzymał wyróżnienie w kategorii "Przedsiębiorstwo" za projekt: "Działalność edukacyjna w zakresie ekologii, realizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym".Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach.
Tegoroczny konkurs został zorganizowany już po raz jedenasty przez Geoland Consulting International Sp. z o.o. (od 1991 r. partner Presspubliki, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita"). Zgodnie z regulaminem, nominowani i laureaci wyłonieni zostali przez Radę Programową Konkursu, a następnie zatwierdzeni przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą specjaliści związani z ochroną środowiska.
Instytut Badawczy Leśnictwa otrzymał wyróżnienie w kategorii „Przedsiębiorstwo” za prowadzoną od 15 lat działalność edukacyjną w zakresie ekologii. Wyróżnienie w imieniu dyrektora IBL − prof. dr. hab. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego odebrała mgr inż. Grażyna Głuch − główny specjalista w Izbie Edukacji Leśnej IBL.
Wyróżnienie projektu "Działalność edukacyjna w zakresie ekologii, realizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym" jest docenieniem całokształtu działań proekologicznych prowadzonych przez 15 lat istnienia Izby Edukacji Leśnej w IBL. Jest też uznaniem dla szerokiej działalności edukacyjnej, z której każdego roku korzysta kilka tysięcy młodych mieszkańców naszego regionu. Sukces jest efektem systematycznej, wieloletniej współpracy pracowników Izby z licznymi pracownikami wielu zakładów Instytutu.
Instytut Badawczy Leśnictwa otrzymał wyróżnienie w kategorii „Przedsiębiorstwo” za działalność edukacyjną w zakresie ekologii. Wyróżnienie to jest docenieniem całokształtu działań proekologicznych prowadzonych przez IBL. Jest także uznaniem dla szerokiej działalności edukacyjnej, z której każdego roku korzystają tysiące osób, począwszy od uczniów i nauczycieli z naszego regionu, a skończywszy na ekspertach, uczestniczących w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach.
W ciągu ostatnich 15 lat IBL zorganizował ponad 1700 spotkań, dla około 70 tys. osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły dzieci ze szkół podstawowych, następnie młodzież z gimnazjów i szkól średnich oraz studenci i nauczyciele, a także pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, wyższych uczelni i instytutów naukowych. Ponadto Instytut promuje wiedzę z zakresu ekologii, uczestnicząc od wielu lat w Warszawskim Festiwalu Nauki i imprezach z okazji Dnia Ziemi oraz organizując otwarte seminaria naukowe. Jest także, wraz z DGLP, współorganizatorem corocznej Zimowej Szkoły Leśnej. Różnorodna działalność edukacyjna prowadzona w Instytucie przejawia się w organizowaniu przyrodniczych wystaw plastycznych, w upowszechnianiu wiedzy w postaci publikacji popularnonaukowych, ulotek, folderów, plansz dydaktycznych oraz zeszytów edukacyjnych.
Oprócz tego, do dyspozycji wszystkich zainteresowanych tematyką leśną jest zgromadzony w bibliotece Instytutu bogaty księgozbiór liczący 40 tys. woluminów, który w tej dziedzinie należy do największych w Polsce i liczących się w Europie.
Zgodnie z regulaminem konkursu, w związku z otrzymaną nagrodą nasz Instytut ma uprawnienia do używania tytułu Panteon Polskiej Ekologii oraz posługiwania się logo konkursu Panteon Polskiej Ekologii w korespondencji i promocji.
Warto podkreślić, że w tej edycji konkursu nagrody otrzymały także inne instytucje reprezentujące leśnictwo: Nadleśnictwo Lidzbark, Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Jedwabno.

Wszelkie informacje szczegółowe na temat konkursu znajdują się na stronie www.ppe.geoland.pl