ARMiR przesuwa termin składania wniosków

25 sierpnia 2009 11:48 2009 Wersja do druku

Do 15 lipca nadleśnictwa czekały na rozpoczęcie naboru wniosków  o dofinansowanie w programach odtwarzania potencjału produkcji leśnej po zniszczeniach wywołanych przez katastrofy oraz zapobiegania tym katastrofom. Jednak w terminie określonym w rozporządzeniu MRiRW ogłoszenie o naborze nie ukazało się. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tłumaczy się brakiem akredytacji Ministerstwa Finansów i zapowiada kolejny potencjalny termin.


O tym, że składanie wniosków jest możliwe od 15 lipca napisaliśmy w „lesie Polskim” nr 15-16/2009. Informacja – rozpowszechniana od marca tego roku – okazała się falstartem. Długo oczekiwana procedura nie ruszyła z powodu opóźniającej się akredytacji dla programu, której powinno udzielić Ministerstwo Finansów. Nieoficjalnie mówi się, że obecnym priorytetem stała się pomoc na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Tam też miały zostać relokowane środki, miejmy nadzieję, że jedynie tymczasowo.

Pieniądze dla leśnictwa mają pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania pod nazwą: „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Pomoc podzielona jest na dwa schematy: Pierwszy z nich dotyczy wsparcia nadleśnictw dotkniętych przez kataklizmy i środki mogą być przeznaczane m.in. na:
- przebudowę drzewostanów
- zagospodarowanie turystyczne
- inwentaryzację cennych zasobów przyrodniczych
- produkcję materiału szkółkarskiego
- odnawianie lasu
- ochronę lasu.

Drugi schemat dotyczy przeciwdziałaniu zagrożeniom w tym zabezpieczeniu przeciwpożarowemu i środki mogą być przeznaczane na:
- budowę, przebudowę i remont dróg przeciwpożarowych
- utrzymanie pasów ppoż.
- środki łączności

Z pierwszego schematu skorzystać mogą wybrane nadleśnictwa – ich lista jest załącznikiem do rozporządzenia dotyczącego tego programu.

RaZ