Rekompensata za przerwany urlop

13 sierpnia 2008 14:31 2008 Wersja do druku

Czy należy mi się pieniężne zadośćuczynienie za to, że nadleśniczy odwołał mnie z urlopu? Musiałem natychmiast wracać, mimo sporej odległości, a co dla mnie najważniejsze, straciłem dorywczą, wakacyjną pracę, na którą umówiłem się już kilka miesięcy temu. Dla młodego podleśniczego taka praca jest sporym zastrzykiem gotówki. Teraz martwię się, że obciążą mnie jeszcze karą za niewywiązanie się z umowy.
Zgodnie z art. 167 § 2 kp. pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika i pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Przepisy nie precyzują, jakie to koszty. Dominuje stanowisko, że są to koszty faktycznie poniesione i udokumentowane przez pracownika, obejmujące w szczególności koszty przejazdu i odpłatności za pobyt na urlopie (w kraju i za granicą) oraz inne koszty związane z pobytem na urlopie, które pracownik już poniósł i nie może ich odzyskać. Zwrot kosztu opłaconego z góry pobytu nastąpi proporcjonalnie do niewykorzystanej części urlopu. Warto wiedzieć, że w sytuacji gdy wraz z pracownikiem z urlopu wróciła jego rodzina, pracodawca musi również zwrócić bezpośrednie koszty związane także z ich powrotem.
Co do utraconej przez naszego Czytelnika pracy - niestety, ale pracodawca nie zrekompensuje mu utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć.
Pracodawca nie zwróci także wszelkich kosztów, które pracownik poniósł, a które nie mają bezpośredniego związku z odwołaniem z urlopu. Dla przykładu, pracownik, który wykupił wczasy na obozie płetwonurków i w związku z tym nabył sprzęt niezbędny do nurkowania, a pracodawca odwołał go z urlopu, nie otrzyma zwrotu kosztów jego zakupu.