Dwa domy leśniczego

2 stycznia 2008 09:39 2008 Wersja do druku

Czy leśniczemu, który posiada własne mieszkanie wykupione z zasobów LP w innej miejscowości należy się bezpłatne mieszkanie służbowe z zasobów LP w miejscu pełnienia funkcji? Leśniczy pełni swą funkcję poza miejscem zamieszkania, ale mieszkanie, które wykupił na własność oraz leśnictwo, w którym pracuje, znajdują się na terenie tego samego nadleśnictwa.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych
- Ustawa o lasach, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie (...) - uprawnienie leśniczego do bezpłatnego mieszkania służbowego nie jest uzależnione od posiadania przez niego prawa własności do innego lokalu. Dla omawianego uprawnienia nie ma znaczenia to, że leśniczy posiada już własne mieszkanie, jak również fakt, że mieszkanie to zostało wykupione z zasobów LP.


Prawo jasno i precyzyjnie wskazuje przesłanki, od spełnienia których uzależnione jest uprawnienie do bezpłatnego mieszkania. Są to:
1. odpowiednie stanowisko służby leśnej (nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, leśniczy, strażnik leśny, podleśniczy albo gajowy),
2. złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie mieszkania.
Należy także pamiętać, jaki jest sens i cel przyznawania bezpłatnych osad leśnych leśniczym:
potrzeba i celowość zamieszkiwania w miejscu wykonywania pracy, czyli na terenie leśnictwa.
W opisanym przypadku nie ma zatem znaczenia, że leśniczy ma dom na terenie tego samego nadleśnictwa. Idąc dalej - nawet gdyby był właścicielem lokalu na terenie swojego leśnictwa, również nie utraciłby prawa do bezpłatnego mieszkania służbowego lub równoważnika pieniężnego. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, a może jedynie - w przypadku szczupłych zasobów mieszkaniowych LP - decydować o wyborze formy realizacji omawianego uprawnienia i przemawiać na rzecz równoważnika pieniężnego.