Trzynastka 3

2 marca 2007 17:04 2007 Wersja do druku

W październiku straciłem pracę w nadleśnictwie - rozwiązano ze mną umowę bez wypowiedzenia i podobno - według słów kadrowej - właśnie w związku z tym nie dostałem w tym roku "trzynastki". A przecież przepracowałem 10 miesięcy w tym roku, i to pełnych, więc uważam, że mi się należy. Kto ma rację? Słyszałem też, że w innych nadleśnictwach tak nie jest, że nawet jak kogoś zwolnili, to "trzynastkę", albo choć jej dużą część, jeszcze wypłacali. Proszę o podanie odpowiedniego przepisu prawnego, który coś o tym mówi.

Z Pańskiego listu wnioskuję, że rozwiązano z Panem umowę o pracę bez wypowiedzenia z Pańskiej winy, tj. winy pracownika. W takim przypadku właściwe przepisy branżowe (UZP) pozwalają pracodawcy na obniżenie dodatkowego rocznego wynagrodzenia należnego pracownikowi i to nawet do 100%. Jest to naturalną konsekwencją sposobu rozwiązania umowy o pracę, a konkretniej mówiąc - przewinienia pracownika stanowiącego podstawę tego zwolnienia.
Co do różnic w wysokości "trzynastki" pomniejszonej z ww. przyczyny: w różnych nadleśnictwach wysokość tego pomniejszenia rzeczywiście może być inna. Poza ogólnymi wytycznymi zawartymi w UZP, nie ma bowiem jednolitego regulaminu konkretyzującego tryb i zasady wypłaty tych świadczeń. Każde nadleśnictwo opracowuje na swoje potrzeby własny zakładowy regulamin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w którym przyjmuje się obowiązujące zasady wypłaty tego świadczenia.

Podstawa prawna: § 6 i 9 załącznika nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Zasady Przyznawania Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego oraz zakładowe regulaminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego