Mieszkanie służbowe 2

1 stycznia 2007 07:35 2007 Wersja do druku

Mieszkam w mieszkaniu nadleśnictwa, ale nie jestem pracownikiem Lasów Państwowych. Zwracałem się z prośbą o wykup tego mieszkania, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Czy nadleśnictwo może mi wypowiedzieć warunki najmu, jeżeli będzie chciało odzyskać to mieszkanie? (doszły do mnie nieoficjalne wiadomości, że ma być sprzedane). Mam umowę najmu na czas nieokreślony. Sam ponoszę koszty bieżących remontów. Nigdy nie miałem konfliktów z sąsiadem. Jestem zaniepokojony tą wiadomością - proszę o pomoc.
Oczywiście, że możliwa jest taka sytuacja - prawo do wypowiedzenia umowy najmu przysługuje zarówno wynajmującemu (a więc nadleśnictwu), jak i najemcy. Wystarczy, że zajrzy Pan do umowy najmu, by przekonać się nie tylko o takim prawie, ale również o terminach wypowiedzenia tej umowy. W przypadku zaś, gdy strony w umowie nie uzgodniły terminów umownych wypowiedzenia umowy najmu, wówczas stosuje się bezpośrednio przepisy kodeksu cywilnego i terminy ustawowe. Zgodnie z kodeksem, jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
Radzę jednak Panu podjąć starania wykupu zajmowanego lokalu, jeśli - jak Pan sugeruje - jest lub będzie on przeznaczony do sprzedaży. Zgodnie ze znowelizowanym art. 40 a ust. 7 Ustawy o lasach, również najemcy nie będący pracownikami LP (a także byłymi pracownikami oraz ich osobami bliskimi) mają prawo do nabycia zajmowanego lokalu, przeznaczonego do sprzedaży na preferencyjnych warunkach, jeśli zamieszkują w danym lokalu co najmniej 3 lata, na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Wówczas mają prawo do zakupu tego lokalu ze zniżką 3% za każdy rok najmu, nie większą jednak niż 45%.