Punkty mundurowe c.d. 2

25 października 2006 19:35 2006 Wersja do druku

Z dniem 31 grudnia przechodzę na emeryturę. Mam zaległych 369 pkt. mundurowych, niezrealizowanych. Czy muszę je wybrać do końca do 31 grudnia? Jeśli ich nie zrealizuję, czy mi przepadną, czy dostanę za nie zwrot w gotówce?
Jak można było przeczytać powyżej, należy się Panu w takiej sytuacji wypłata ekwiwalentu za niepobrane sorty mundurowe (§7.2 omawianego zarządzenia). Wysokość tego ekwiwalentu obliczona będzie analogicznie jak w podanym powyżej przypadku, tj. poprzez podzielenie niewykorzystanych punktów przez liczbę punktów odpowiadających wartości munduru wyjściowego. Wyliczony współczynnik mnoży się przez wartość tego munduru w złotych i otrzymuje kwotę przysługującego ekwiwalentu.