Punkty mundurowe c.d.

25 października 2006 19:34 2006 Wersja do druku

W sierpniu utraciłem stanowisko podleśniczego i związaną z tym przynależność do służby leśnej, i zostałem przeniesiony na inne stanowisko. Ostatnio poinformowano mnie, że będę musiał także zwrócić część pieniędzy za pobraną na punkty mundurówkę. Czy to prawda? Czy są takie przepisy?
o prawda. Zgodnie z §7.1 wspomnianego powyżej zarządzenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem służby leśnej (z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna rozwiązania stosunku pracy leży po stronie pracodawcy) lub zatrudnienia go na stanowisku nie zaliczanym do służby leśnej, pracownik jest zobowiązany do zwrotu równowartości przekroczonego limitu punktów wynikających z okresu zatrudnienia. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje limit punktów przeliczeniowych, ale proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu danego roku. Dla ustalenia wielkości zwrotu i wartości przekroczonego limitu punktów, przyjmuje się aktualną wartość munduru wyjściowego (marynarka, spodnie) wyrażoną w złotych (według wartości w warunkach lokalnych). Wartość koniecznego do uregulowania przez pracownika zwrotu określa się wówczas poprzez podzielenie liczby przekroczonych punktów przez liczbę punktów odpowiadających wartości munduru wyjściowego (marynarka i spodnie).
Wyliczony współczynnik mnoży się przez wartość tego munduru w złotych i otrzymuje kwotę przysługującego zwrotu nadebranych przedmiotów umundurowania.