Zmiana przepisów, ważność egzaminu

1 sierpnia 2006 10:24 2006 Wersja do druku

Czy po zmianie przepisów zaświadczenie o zdanym egzaminie, według poprzednich przepisów dla kandydata-absolwenta do pracy w LP, jest już nieważne?
Mogę Pana uspokoić - zgodnie z §11.2 Pańskie zaświadczenie o pozytywnym wyniku pos- tępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do pracy w jednostkach organizacyjnych LP, wydane na podstawie procedur dotychczas obowiązujących (tj. do dnia wejścia w życie zarządzenia nr 24), nie traci swojej mocy i również uprawnia do ubiegania się o zatrudnienie w LP.