Kto zapłaci za zabezpieczenie broni?

6 lutego 2006 12:00 2006 Wersja do druku

Jestem strażnikiem leśnym w nadleśnictwie. Chciałbym się dowiedzieć, kto ma obowiązek poniesienia kosztów na zabezpieczenie broni palnej, jeśli przechowuję służbową broń w domu?
Zapewnienie właściwych, technicznych warunków zabezpieczenia broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w miejscu zamieszkania strażnika leśnego jest obowiązkiem właściwej jednostki organizacyjnej LP czyli w tym przypadku nadleśnictwa.

Broń ta powinna być przechowywana w kasecie metalowej przytwierdzonej w sposób trwały do elementów konstrukcyjnych budynku lub w metalowej szafie albo sejfie. Stwierdzenie prawidłowości warunków przechowywania broni palnej w domu stwierdza protokolarnie komisja powołana przez nadleśniczego lub dyrektora rdLP.

Należy jednak wspomnieć, iż pracownicy Straży Leśnej mogą przechowywać broń palną w miejscu zamieszkania jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Oznacza to więc, że przechowywanie broni w domu strażnika leśnego nie jest normą, a jedynie wyjątkiem, mającym swe uzasadnienie w szczególnych okolicznościach i potrzebach. Pisemna decyzja w tej sprawie należy do kompetencji nadleśniczego lub dyrektora rdLP.

Tekst publikowany w Lesie Polskim nr 15-16/2005