Doradcy zalesieniowi a doradcy leśni

12 marca 2013 13:27 2013 Wersja do druku

Wsparcie unijne na zalesianiegruntów rolnych i innych niż rolne to formalnie dwa działania umiejscowione w krajowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegóły dotyczące pomocy na zalesianie reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 19 marca2009 r.) w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej nazalesienie. Aby skorzystać z pomocy na zalesianie należy zalesienie zrealizować zgodnie z planem przygotowanym przez nadleśnictwo.

Osoba, która zajmuje się w nadleśnictwie przygotowywaniem planów i nadzorem nad zalesianiem bywa nieformalnie nazywana „doradcą zalesieniowym”. Takim doradcą jest oddelegowany przez nadleśniczego pracownik.
Funkcji doradcy zalesieniowego nie należy mylić z kompetencjami doradcy leśnego, osoby uprawnionej do udzielania fachowych porad z zakresuleśnictwa, które są częściowo refundowane ze środków PROW. Nierzadko jednak osoba wykonująca plany zalesieniowe posiada również uprawnienia doradcy leśnego.
Doradca leśny jest najczęściej pracownikiem Lasów Państwowych, znacznie rzadziej jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub firmie urządzeniowej. Jego zadania i kwalifikacje definiuje kolejne rozporządzenie MRiRW (z 7 maja 2008 r., w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte PROW 2007–13, oraz doradzania odnośnie do sporządzani aniezbędnej dokumentacji). Prócz wykształcenia (średnie leśne lub wyższe na kierunku leśnictwo lub kierunkach pokrewnych) oraz dwuletniego stażu pracy w leśnictwie przyszły doradca musi ukończyć specjalistyczne szkolenie (organizuje je ORWLP w Bedoniu). W dziewięciu edycjach kursu wzięło udział 495 osób i prawdopodobnie tak liczna jest owa grupa.
Doradca leśny za świadczone poradnictwo może pobierać wynagrodzenie. Rozporządzenie MRiRW wymienia siedem rodzajów usług doradczych, płatnych od 200 do 1000 zł. To m.in. rola martwego drewna w lesie, ochrona bioróżnorodności, odnowienia naturalne. Rolnik zamawiający konsultację może liczyć na 80% zwrot kosztów.
Rejestr wykwalifikowanych doradców leśnych prowadzi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Od 2010 r.przeszkolony doradca samodzielnie wpisuje się na listę, korzystając z formularza elektronicznego na stronie www.doradca.cdr.gov.pl. Potencjalny beneficjent programów zalesieniowych możne na tej stronie szukać kontaktów ze specjalistami. Jednak z uwagi na to, że rejestracja nie jest obowiązkowa, nie wszyscy doradcy jej dopełnili i dlatego w rejestrze znajdujemy jedynie 320 nazwisk (do roku 2010 wykaz osób do wpisania na listę doradców leśnych był przekazywany z ORWLP do CDR i dlatego dostępna w Internecie lista z września2009 r. liczy więcej, bo 474 nazwisk).
ORWLP planuje kolejne edycje szkoleń do 2013 r., kiedy dobiega końca funkcjonowanie aktualnej edycji PROW. Organizowane są dwa terminy, wiosenny i jesienny. Decyzja o realizacja szkolenia zależy od zebrania grupy uczestników.
Jednak należy uczciwie zaznaczyć, że doradcy leśni mają okazję wykorzystywać swoje kompetencje niemal wyłącznie w kwestiach związanych z zalesianiem. Z informacji znanych redakcji rolnicy niezwracają się o specjalistyczne porady.

RaZ

"Las Polski", 7/2011