Ochrona drzewek

12 marca 2013 12:33 2013 Wersja do druku

Kiedy mogę się dowiedzieć, czy moją działkę pod zalesienie trzeba będzie ogrodzić, czy też wystarczy zabezpieczanie posztuczne drzewek? Czy to ocenia się od razu przy sporządzaniu planu zalesieniowego, czy dopiero po założeniu uprawy?


Kompetentną osobą, do decydowania w sprawach zabezpieczaniaupraw leśnych przed zwierzyną, jest nadleśniczy projektujący Plan Zalesienia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, a w tym przede wszystkim szkody wyrządzane od zwierzyny płowej w okolicznych lasach, zatwierdza odpowiedni rodzaj ochrony, refundowany wg ustalonych kryteriów. Rolnik składając wniosek do biura powiatowego ARiMR musi obligatoryjnie dołączyć również zatwierdzony Plan Zalesienia, w którym są określone jego wszystkie elementy.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 19/2011