Droga na działce

13 grudnia 2011 13:19 2011 Wersja do druku

Czy w przypadku dwóch sąsiadujących działek rolnych należących do tego samego właściciela, ale przedzielonych nieutwardzoną drogą (gminną, istniejącą w planach) można je potraktować jako jedno zalesienie? Powierzchnia działek to 0,36 ha i 0,87 ha.

Przez działkę rolną, którą chcę zalesić przebiega zwyczajowa droga gruntowa (nie ma jej w planach) o długości ok. 150 m. Czy muszę tę drogę zalesić wraz z powierzchnią? Czy jeśli nie, to powinienem ją wyłączyć z płatności?Druga rzecz: co zrobić w przypadku, gdy trzeba będzie postawić płot z siatki przeciw zwierzętom? Czy mogę wygrodzić tę drogę po obu jej stronach (co jest dodatkowym kosztem)? Czy w tej szczególnej sytuacji mogę liczyć na pełny zwrot kosztów?
Ad. 1
Droga gminna i dwie sąsiednie działki wchodzą w skład elementów kompleksu przeznaczonego do zalesienia, przy czym droga gminna będzie elementem wydzielonym z płatności, a tylko działki rolne będą elementami, do których płatności się należą. Jeśli elementy uprawnione i wydzielone z płatności posiadają cechę zwartości (łączą się ze sobą), to ARiMR uzna powierzchnie obydwu działek w jednym wniosku o pomoc, gdyż łączna powierzchnia działek rolnych przeznaczonych do zalesienia, w jednym kompleksie przeznaczonym do zalesienia jest większa od minimalnej powierzchni zalesienia w jednym wniosku (0,51 ha). To w opisanym przypadku istotne, bowiem mniejsza z działek (0,36 ha) samodzielnie ma mniejszą powierzchnię niż mówią kryteria. Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła korzystną zmianę, umożliwiającą zalesienie powierzchni mniejszej od 0,5 ha w przypadku graniczenia gruntów z lasem.

Ad. 2
Podstawową sprawą w przypadku uznania drogi gruntowej jest zmierzenie jej szerokości. Jeśli mamy doczynienia z nieutwardzoną, tymczasową drogą dojazdową wydzieloną w obrębie działki rolnej przeznaczonej do zalesienia, gdy jej szerokość jest mniejsza albo równa 2 m, to przy założeniu, że tę drogę zostawimy w przyszłej uprawie leśnej, możemy ją wliczyć do powierzchni zgłaszanej do płatności. Agencja zapłaci nam za ten element w takim samym stopniu jak za zalesioną powierzchnię.
Natomiast drogi dojazdowe utrwalone (utwardzone) w terenie poprzez wieloletnie użytkowanie, będące oddzielnymi działkami ewidencyjnymi oraz nieutwardzone, tymczasowe drogi dojazdowe nie będące oddzielnymi działkami ewidencyjnymi o szerokości przekraczającej 2 m należy jednak wydzielić z płatności.Jeśli chcemy poprowadzić grodzenie tak, aby zachować drogę pomiędzy działkami, obecne przepisy dają nam możliwość zadeklarowania ogrodzenia z metra bieżącego. W tym przypadku zadeklarujemy we wniosku obwód boków dwóch grodzonych działek.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 17/2011