Podzielona działka

18 października 2011 10:53 2011 Wersja do druku

Posiadam działkę rolną o powierzchni 2,45 ha. Na tej powierzchni zewidencjonowane grunty orne zajmują pow. 2 ha; powierzchnia ta obsiana jest zbożem. Pozostałe 0,45 ha to łąka, z której 0,30 ha jest również obsiane zbożem. Reszta, czyli 0,15 ha pozostawiłem w czarnym ugorze. Czy z tej powierzchni, 2,45 ha mogę zalesić wszystko, czy tylko jakąś część? Czy mogę zalesienia dokonać jeszcze w tym roku?


Dla schematu działania I „Zalesianie gruntów rolnych” zgodnie z przepisami prawa bierze się pod uwagę aktualny stan użytkowania gruntu. Zapis w rozporządzeniu, mówiący o gruntach stanowiących grunty orne i sady należy interpretować jako obecne w chwili ubiegania się o wsparcie finansowe użytkowanie na gruncie. Agencja zdaję sobie sprawę, że określone w ewidencji gruntów i budynków użytki jako np:  „R”, „¸”, „PS” nie zawsze potwierdzają stan faktyczny gruntów przeznaczonych do zalesienia. Częstym przypadkiem jest nieaktualny charakter użytkowania gruntu, sprzeczny z ewidencją gruntów i budynków. Zadaniem nadleśniczego jest sporządzenie planu zalesienia, przy udziale niezbędnych oględzin wnioskowanego obszaru w terenie, w oparciu o stan faktyczny użytkowania gruntów. Stan użytkowania gruntów nadleśniczy potwierdza w planie zalesienia w punkcie dotyczącym użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z ich powierzchnią, według stanu faktycznego. Działania ARiMR uznawania powierzchni kwalifikowanej zmierzają w kierunku rezygnacji z ewidencji opisowej
na korzyść pól zagospodarowania wyznaczonych na podstawie aktualizowanych zdjęć lotniczych. Pamiętajmy jednak o ustawie o lasach i ustawie o ochronie przyrody, która chroni grunty zalesione i zadrzewione przed działaniami w kierunku pozbawiania ich cennych ekosystemów. Z całą stanowczością chcę podkreślić, że nie będzie można dokonać zalesienia gruntu rolnego jeśli w ewidencji gruntów i budynków widnieje las, nieużytek czy zadrzewienie. Powyższe ustępstwa dotyczą jedynie uznawania innych użytków gruntowych w obrębie wyłącznie użytków rolnych.W Pana konkretnym przypadku powierzchnia działki rolnej 2,45 ha jest użytkowana jako grunt orny i w całości może być zgłoszona do płatności.Jeśli Pan nie zdąży dopełnić wszelkich formalności w celu złożenia wniosku do dnia 1 sierpnia 2011 r. (ostatni dzień), proszę o złożenie go w roku przyszłym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło w sposób wystarczający budżet dla tego działania do przeprowadzenia naborów wniosków aż do roku 2013. Natomiast zgromadzone już przez Pana dokumenty, jeśli odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i prawny, również będą uznawane przez biura powiatowe ARiMR w przyszłym roku.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 12/2011