Dopłata do gruntu z samosiewem

1 czerwca 2011 10:26 2011 Wersja do druku

Niedawno odziedziczyłem grunt rolny, który jest mocno porośnięty brzozą i sosną. Dowiedziałem się od leśniczego, ze mógłbym dostać dopłaty z UE do takiego gruntu w ramach programu zalesieniowego. Jakie podstawowe warunki musi spełniać taki rosnący już las, abym mógł złożyć wniosek i dostać dofinansowanie?


Leśniczy, z którym Pan rozmawiał, miał zapewne na myśli schemat II działania, czyli „Zalesianie gruntów innych niż rolne”. W takim przypadku sukcesja naturalna musi mieć następujące cechy:

· występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych (to m.in. sosna i brzoza),

· drzewa występują w kępach opowierzchni co najmniej 5 arów,

· powierzchnia kęp stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia,

· wiek drzew lub krzewów wyrosłych wwyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat.


Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 9/2011