Owady 2004

22 maja 2005 22:16 2005 Wersja do drukuWystępowanie i zwalczanie szkodliwych owadów w 2004 roku

Gatunek

Występowanie (ha)

Zwalczanie (ha)

Uwagi

Szkodniki szkółek, upraw i młodników sosnowych

Szeliniak sosnowiec i świerkowiec

23711,7

14023,3

największe zagrożenie miało miejsce na terenie RDLP w Białymstoku (4264 ha) i Olsztynie (2844 ha)

Zwójki sosnowe

10102,9

1406,7

występowanie było najliczniejsze na terenie RDLP w Zielonej Górze (2215 ha)

Smolik drągowinowiec

3699,9

1744,3

 

Smolik znaczony

2625,6

1147,6

największe szkody stwierdzono w RDLP w Olsztynie (585 ha) i w RDLP w Toruniu (446 ha)

Rozwałek korowiec

2238,1

8,1

zabieg zwalczania wykonano w Nadl. Sieniawa (RDLP w Krośnie)

Choinek szary, sieciech i zmienniki

1488,1

114,0

szkodniki te wystąpiły najliczniej na terenie RDLP w Toruniu (434 ha) i w Zielonej Górze (433 ha)

Skośnik tuzinek

1246,3

0,0

 

Osnuja sadzonkowa

398,2

41,7

w Nadleśnictwie Czarna Białostocka (RDLP w Białymstoku) zabieg wykonano na 39 ha

Wałczyki

340,0

0,0

zagrożenie dotyczyło dwóch nadleśnictw: Łuków (RDLP w Warszawie) - 300 ha i Lubichowo (RDLP w Gdańsku) - 40 ha

Zakorki

117,2

0,0

w Nadleśnictwie Woziwoda (RDLP w Toruniu) obserwowano ich pojaw na powierzchni 50 ha

Krótkostopka nacetyniak

110,0

0,0

wystąpiła w czterech nadleśnictwach: Koszęcin (55 ha) i Rybnik (10 ha) na terenie RDLP w Katowicach oraz Jamy (25 ha) i Gniewkowo (20 ha) na terenie RDLP w Toruniu

Skoczogonki

42,8

33,2

 

Przędziorek sosnowiec

29,5

9,5

 

Suma

46150,3

18528,4

 

Szkodniki starszych drzewostanów sosnowych

Brudnica mniszka

153054,3

54308,3

na największych powierzchniach zwalczanie przeprowadzono na terenie RDLP w Szczecinku (17 776 ha) i w Zielonej Górze (14 148 ha)

Boreczniki sosnowe

28807,8

0,5

na największych powierzchniach boreczniki wystąpiły w RDLP w Toruniu (9056 ha) i Olsztynie (6910 ha)

Barczatka sosnówka

28177,5

12793,1

występowanie było najliczniejsze na terenie RDLP w Zielonej Górze (8863 ha); zwalczanie przeprowadzono na największych powierzchniach na terenie RDLP w Warszawie (4339 ha) i w Łodzi (3728 ha)

Poproch cetyniak

27617,2

2014,0

zabieg ograniczania liczebności wykonano w dwóch nadleśnictwach należących do RDLP w Szczecinku

Siwiotek (zawisak) borowiec

13883,0

0,0

 

Strzygonia choinówka

11035,0

0,0

na największej powierzchni stwierdzono jej występowanie w RDLP w Toruniu (4451 ha)

Osnuja gwiaździsta

10190,0

2164,3

na największych powierzchniach zwalczanie przeprowadzono na terenie RDLP w Katowicach (1143 ha)

Igłówka sosnówka

2240,0

0,0

najwięcej wystąpiło na terenie RDLP w Toruniu (2185 ha)

Borecznik rudy

635,2

188,0

 

Mszyce

593,7

42,9

 

Osnuja czerwonogłowa

502,2

499,2

zabiegi chemiczne wykonano w trzech nadleśnictwach na terenie RDLP w Katowicach

Opaślik sosnowiec

102,5

0,0

 

Korowódka sosnówka

60,1

0,0

 

Pryszczarek Baera

20,6

0,0

 

Rozdwojnica

7,2

0,0

 

Czerwiec korowinowiec

1,0

1,0

 

Suma

276927,3

72011,3

 

Szkodniki starszych drzewostanów świerkowych, modrzewiowych i jodłowych

Zasnuje

3037,4

0,0

wzmożoną liczebność populacji odnotowano głównie w RDLP we Wrocławiu w nadleśnictwach: Bystrzyca Kłodzka (959 ha) i Świdnica (646 ha)

Krobik modrzewiowiec

2723,4

50,8

większość nadleśnictw, na terenie których krobik nęka drzewostany modrzewiowe, zlokalizowana jest w północnej i południowej części kraju

Zawodnice świerkowe

1712,9

35,0

ich obecność odnotowano przede wszystkim na terenie RDLP we Wrocławiu, w Katowicach i w Olsztynie

Zwójki jodłowe

288,4

0,0

największe zagrożenie (238 ha) stwierdzono w Nadleśnictwie Łagów (RDLP w Radomiu)

Ochojniki

247,4

18,9

w największym nasileniu wystąpiły w Nadleśnictwie Stuposiany – 40 ha (RDLP w Krośnie) oraz Gniewkowo (RDLP w Toruniu) - 40 ha

Wskaźnica modrzewianeczka

138,5

0,0

największą powierzchnię zagrożoną stwierdzono w Nadleśnictwie Zdroje (RDLP we Wrocławiu) – 100 ha

Osnujka modrzewiowa

110,0

0,0

 

Śmietka modrzewiowa

41,2

16,9

 

Zawodnica modrzewiowa

25,1

22,1

 

Omacnica szyszkówka

20,2

0,2

 

Opaślica świerkowa

10,5

0,0

 

Kluki

10,0

0,0

 

Przybyszka daglezjowa

5,6

0,0

 

Obiałka pędowa

2,0

0,0

 

Suma

8372,6

144,0

 

Szkodniki drzewostanów liściastych

Zwójki dębowe i miernikowce

112222,3

21032,4

na największych powierzchniach zwalczano szkodniki w RDLP w Białymstoku (5746 ha) i Poznaniu (4974 ha)

Chrabąszcze - imago

17484,9

3544,3

na największej powierzchni zwalczano chrabąszcze w RDLP w Poznaniu (1451 ha)

Skoczonos bukowiec

4904,8

5,0

w sześciu nadleśnictwach na terenie RDLP w Gdańsku szkody powodowane przez skoczonosa bukowca stwierdzono na pow. 4845 ha

Brudnica nieparka

2886,8

56,0

zabiegi zwalczania przeprowadzono w Nadleśnictwie Koło (RDLP w Poznaniu)

Garnusznica bukowa

2000,0

0,0

jej występowanie odnotowano jedynie w Nadleśnictwie Bardo Śląskie (RDLP we Wrocławiu)

Hurmak olchowiec i rynnice

1856,2

208,1

największe nasilenie występowania odnotowano w RDLP w Olsztynie (470 ha) i Białymstoku (293 ha)

Mszyca bukowa

646,4

63,6

na największej powierzchni mszyca bukowa zagrażała w RDLP w Gdańsku (249 ha)

Susówka (płeszka) dębówka

578,2

0,0

największe uszkodzenia spowodowała w Nadleśnictwie Nowa Sól (RDLP w Zielonej Górze) - 353 ha

Ogrodnica niszczylistka

369,3

31,4

 

Rzemliki

306,5

0,0

największe zagrożenie odnotowano na terenie RDLP w Poznaniu (95 ha)

Naliściaki

279,2

40,3

 

Szpeciel lipowy

258,9

6,9

 

Zwójka brzozóweczka

251,1

1,8

 

Krytoryjek olchowiec

242,1

0,0

 

Szerszenie

213,6

0,0

 

Kuprówka rudnica

189,2

0,0

 

Czerwiec bukowy i dębowy

184,3

0,0

 

Guniak czerwczyk

171,8

1,5

 

Pozostałe gatunki

413,5

58,4

 

Suma

145459,2

25049,8