Zimowa Szkoła Leśna

10 marca 2022 06:19 2022 Wersja do druku

Zapraszamy na tegoroczną Zimową Szkołę Leśną w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Spotkanie, ze względów pandemicznych w wersji online, odbędzie się w dniach 15–17 marca 2022 roku. 


Koncepcja powołania do życia Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL zrodziła się pod wpływem realizowanych od wielu lat podobnych inicjatyw przez różne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, ośrodki naukowo-badawcze i dydaktyczne. Po kilku latach przygotowań, w tym zebraniu licznych opinii i przeprowadzeniu konsultacji, IBL wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych uruchomił w 2009 r. pierwszą Sesję ZSL.

Podstawowym celem organizacji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL było stworzenie szerokiego i niezależnego interdyscyplinarnego forum prezentacji ważnych obecnie i w przewidywanej przyszłości problemów utylitarnych i poznawczych, a także koncepcji metod ich rozwiązywania zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Równie istotnym motywem była i jest integracja różnych grup specjalistów z zakresu leśnictwa, umocnienie współpracy nauki i praktyki leśnej, zwłaszcza przez wzbogacanie i empiryczną weryfikację wyników obserwacji, doświadczeń i eksperymentów.

Więcej informacji znaleźć moożna na stronie Zimowej Szkoły Leśnej.