\"Gospodarowanie zasobami leśnymi. Technologia - Drewno - Człowiek\". Konferencja-benefis

20 września 2013 08:45 2013 Wersja do druku

"Gospodarowanie zasobami leśnymi. Technologia - Drewno - Człowiek" to konferencja, która odbędzie się w dniach 26 i 27 września w Puszczykowie k. Poznania.Konferencja-benefis poświęcona będzie prof. Dieterowi F. Giefingowi i 45-leciu jego pracy naukowej. Organizatorami są Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, poznański oddział PTL.
Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń naukowców oraz praktyków zajmujących się szeroko rozumianym gospodarowaniem zasobami leśnymi.

Więcej informacji na stronie internetowej UP w Poznaniu.

„Las Polski” jest patronem medialnym konferencji.