Konferencja naukowa \"Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo\" - 29-31 maja 2014 r.

21 maja 2014 09:00 2014 Wersja do druku

Konferencja naukowa "Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo", Zwierzyniec, 29-31 maja 2014 roku. Zadaniem konferencji jest prezentacja i dyskusja nad stanem badań środowiska przyrodniczo-kulturowego Roztocza oraz podsumowanie 40-letniej działalności Roztoczańskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, udostępniania dla nauki, edukacji i turystyki.

Program konferencji oraz szczegóły dostępne są pod adresem http://www.roztoczanskipn.pl/40_lat.html